Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку    
https://www.cad.gov.rs – Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије
https://www.paris.icao.int – ICAO EUR/NAT Office website
https://www.eurocontrol.int – Eurocontrol
https://www.eurocontrol.int/network-operations – CFMU web page
https://www.public.cfmu.eurocontrol.int/PUBPORTAL/gateway/spec/index.html – NOP – Network Operational Portal
https://www.eurocontrol.int/articles/european-aviation-crisis-coordination-cell-eaccc – EACCC – European Aviation Crisis Coordination Cell
https://www.eurocontrol.int/network-operations/nm-operational-services-and-products - Request for access
https://www.eurocontrol.int/network-management/publications - Guidance on ATFM in the NM area of operations
www.europa.eu/echo – ECHO - European Commission/Humanitarian Aid & Civil Protection
https://easa.europa.eu  – European Aviation Safety Agency
https://www.icao.int/anb/iavwopsg/ – IAVW Operations Group website
https://www.metoffice.gov.uk/aviation/vaac – VAAC London
https://www.metoffice.gov.uk/aviation/sadis - SADIS
https://aviationweather.gov/wifs/page/open/id/19 - WIFS
https://www.meteo.fr/vaac/eindex.html – VAAC Toulouse (english)
https://www.skybrary.aero/index.php/Volcanic_Ash – Useful information about VA and aviation
https://www.smatsa.rs – Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA doo Београд
https://www.caa.me – Агенција за цивилно ваздухопловство Црне Горе
https://www.bhdca.gov.ba – Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ
https://www.crocontrol.hr  –  Croatia Control - Хрватска контрола зрачне пловидбе
https://www.hungarocontrol.hu – Hungarian Air Navigation Services
https://www.romatsa.ro  – Romanian Air Traffic Services Administration
https://www2.bulatsa.com –  Bulgarian Air Traffic Services Authority
https://macvacc.org  – Macedonia Air Traffic Control