Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку 

1. Ординација медицине рада - ваздухопловномедицински центар RS-AeMC/002 :
  • Зграда школског центра Air SERBIA;
  • Аеродром Београд;
  • Тел. 011 267 5774;
  • Website: airserbia.com;
  • Ваздухопловно- медицински центар је овлашћен за обављање ваздухопловномедицинских прегледа за издавање лекарских уверења за класе: 1,2,3 ЛАПЛ и CC (иницијална/продужења обнове).
2. Овлашћени лекари обављају ваздухопловно-медицинске прегледе за издавање лекарских уверења за класе:
    1 и/или 3  (продужења и обнове) и класе 2/ LAPL/ СС (иницијална/продужења/обнове)

Иницијално стицанје сертификата овлашћеног лекара и ваздухопловномедицинског центра
  • Захтев за иницијално стицање сертификата овлашћеног ваздзхопловномедицинског центра подноси се на обрасцу ДЦВ-МЕД-ОБ-168, уз документацију наведену у захтеву.
  • Захтев за иницијално стицање сертификата овлашћеног лекара подноси се на обрасцу ДЦВ-МЕД-ОБ-167, уз документацију наведену у захтеву.