Од 03. јула 2024. године захтевe за летове беспилотних ваздухоплова подносити на uas@cad.gov.rs  Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку 
Ваздухоплов је континуирано пловидбен ако испуњава захтеве из Потврде о типу, ако је способан да безбедно учествује у ваздушном саобраћају и ако испуњава друге услове које пропише Директорат. Континуирана пловидбеност ваздухоплова доказује се потврдом о пловидбености и потврдом о провери пловидбености. У зависности од намене за које се ваздухоплов користи, континуирану пловидбеност могу одржавати :
 • Ваздухопловни превозилац или организација за одржавање ваздухоплова;
 • Власник или корисник ваздухоплова.

 1. CAD-AIR-OB-U007 - Захтев за проверу пловидбености ваздухоплова (осим ваздухоплова посебне категорије и балона);
 2. CAD-AIR-OB-U008 - Захтев за проверу пловидбености балона;
 3. CAD-AIR-OB-U017 - Обавештење о издавању или продужењу Потврде о провери пловидбености;
 4. CAD-AIR-OB-U018 - Захтев за издавање потврде пловидбености ваздухоплова за извоз;
 5. CAD-AIR-OB-U019 - Захтев за издавање потврде о провери пловидбености ваздухоплова на основу препоруке;
 6. CAD-AIR-OB-U039 - Листа усклађености са Делом 26;
 7. CAD-AIR-OB-U010 - Захтев за издавање потврде о буци;
 8. CAD-AIR-OB-U011 - Захтев за одобрење Програма одржавања ваздухоплова;
 9. CAD-AIR-OB-U040 - Захтев за изузеће;
 10. CAD-AIR-OB-U012 - Захтев за одређивање кода за предајник за одређивање места несреће;
 11. CAD-AIR-OB-U013 - Захтев за одређивање кода за транспондер секундарног надзорног радара;
 12. CAD-AIR-OB-U015 - Захтев за одобрење система техничке књиге ваздухоплова;
 13. CAD-AIR-OB-U016 - Захтев за прихватање летачког приручника;
 14. CAD-AIR-OB-U037 - Захтев за прихватање или одобрење измене или поправке;
 15. CAD-AIR-OB-U041 - Захтев за издавње потврде о типу;
 16. CAD-AIR-OB-U042 - Захтев за признавање потврде о типу;
 17. CAD-AIR-OB-U043 - Захтев за проверу пловидбености ваздухоплова посебне категорије; 
 18. Образац 21 - Захтев за издавање Дозволе за лет;
 19. Образац 18Б - Одобрење услова лета.