Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 

Примедбе, предлози и сугестије на текст Предлог правилника о дозоволама и центрима за обуку ваздухопловних диспечера могу се доставити Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије до 12. маја 2023. године на адресу Скадарска 23, Београд или на e-mail адресу:predlozipropisa@cad.gov.rs