Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 

Позивају се потенцијални корисници услуга, које у складу са Законом о ваздушном саобраћају („Службени гласник РСˮ, бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15 - др. закон, 83/18 и 9/20), пружа Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, да дају примедбе и предлоге на Предлог тарифе такси које се плаћају Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије, у року од 15 дана, почев од дана објављивања јавног позива.Све примедбе и предлоге доставити на мејл адресу nebojsa.perunicic@cad.gov.rs 

Примедбе, предлози и сугестије на текст Предлог правилника о дозоволама и центрима за обуку ваздухопловних диспечера могу се доставити Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије до 12. маја 2023. године на адресу Скадарска 23, Београд или на e-mail адресу:predlozipropisa@cad.gov.rs