Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку    

Примедбе и предлоге на текст Предлога Правилника о изменама и допунама правилника о условима које морају да испуњавају пружаоци услуга у ваздушној пловидби могу се доставити Директорату до 1. октобра 2023. године, на адресу Скадарска 23 или на e-mail адресу: predlozipropisa@cad.gov.rs

Примедбе и предлоге на текст Предлог правилника о услугама везе за пренос података за Jединствено европско небо могу се доставити Директорату до 25. септембра 2023. године, на адресу Скадарска 23 или на e-mail адресу: predlozipropisa@cad.gov.rs