Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара  Услови за улазак путника у Републику Србију, укључујући и информације за путнике који долазе из држава са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19, и путовање у иностранство се могу наћи на интернет страници Министарства спољних послова www.mfa.gov.rs  Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк. 

Примедбе, предлози и сугестије на текст Предлог правилника о изменама и допунама Правилника о условима за обављање ваздушног саобраћаја могу се доставити Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије до 7. априла 2023. године на адресу Скадарска 23, Београд или на e-mail адресу:predlozipropisa@cad.gov.rs

Позивају се потенцијални корисници услуга, које у складу са Законом о ваздушном саобраћају („Службени гласник РСˮ, бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15 - др. закон, 83/18 и 9/20), пружа Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, да дају примедбе и предлоге на Предлог тарифе такси које се плаћају Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије, у року од 15 дана, почев од дана објављивања јавног позива.Све примедбе и предлоге доставити на мејл адресу nebojsa.perunicic@cad.gov.rs