Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку 

Историјат ваздухопловних власти у Србији

Краљевина Србија је била jедна од првих држава која је поставила правни оквир за област цивилног ваздухопловства,  усвојивши 21. фебруара 1913. године „Уредбу о сабраћајним справама које се крећу  по ваздуху“. Неколико месеци касније, сличан  пропис донесен је и у Сједињеним Aмеричким Државама.

Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца била је једна од првих десет потписница  „Међународне конвенције за регулисање ваздушне пловидбе“, усвојене у Паризу, октобра 1919. године.

У време између два светска рата,  цивилна ваздухопловна власт у Србији је функционисала у оквиру посебног одељења  при  Команди војног ваздухопловства.

После Другог светског рата, почетком 1946. године, основана је Управа цивилног ваздушног саобраћаја  која је од јануара 1947. године била у саставу Министарства саобраћаја. Нешто касније, под измењеним називом - Савезна управа за цивилну ваздушну пловидбу, цивилна ваздухопловна власт је функционисала самостално све до 1978. године, када је укључена у Савезно министарство за саобраћај и подељена у три сектора:

  • Сектор за ваздушни саобраћај
  • Савезни ваздухопловни инспекторат
  • Савезна управа за контролу летења

Након стварања Државне заједнице Србија и Црна Гора, током 2003. године, припремана је  реорганизација ваздухопловне власти ради усклађивања са стандардима међународних   ваздухопловних организација и захтевима  европске праксе.Тежња је била да се створи компетентна и  ефикасна ваздухопловна власт која ће правно уређивати област цивилног ваздухопловства и  очувати сигурно и безбедно обављање цивилног ваздушног саобраћаја.

Основне карактеристике модерне  ваздухопловне власти су обједињавање регулаторних и надзорних функција државе у стручан и финансијски независан орган као и раздвајање пружаоца услуга у ваздушном саобраћају од регулаторног и надзорног тела.

Влада Републике Србије и Влада Републике  Црне Горе формирале су Директорат цивилног  ваздухопловства државе  Србије и државе Црне  Горе, који је почео са радом 1. јануара 2004. године. Истовремено, за послове управљања ваздушним саобраћајем, формирано је предузеће Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о.

Након распада Државне заједнице Србија и Црна Гора, Скупштина Републике Србије донела је  5. јуна 2006. године Одлуку о наслеђивању међународно правног субјективитета Србије и Црне Горе. На основу одлуке Владе, Република Србија је преузела вршење оснивачких права у Директорату.


Пионири ваздухопловства у Србији

Др Владимир Алексић (1872-1911)

Наш први ентузијастa који је 17. октобра 1909. године успео да се вине у небо летeлицом коју је сам пројектовао-двокрилном једрилицом, која је избацивана помоћу гуменог ужета.

Иван Сарић (1876-1966)

Један од пионира међу српским ваздухопловцима. Самоуки конструктор који је конструисао и управљао својим првим ваздухопловом “Сарић 1” 1910. године. Као погонску снагу за овај ваздухоплов Сарић је користио мотор од 24 КС са 3 цилиндра. Задовољан резултатима које је постигао, Иван Сарић је организовао први јавни лет 16.октобра 1910. године, који је посматрало седам хиљада људи.Почетком 1911. године, Сарић је унапредио свој ваздухоплов и назвао га ‘ Сарић 2 '.


Први Закон о ваздушном саобраћају 

Краљевина Србија је била међу првим европском државама која је поставила правни оквир за област цивилног ваздухопловства, проглашењем Уредбе о саобраћајним справама, које се крећу по ваздуху, од 21 фебруара 1913. године, неколико месеци пре доношења сличног прописа у Сједињеним Америчким Државама. Уредбу о саобраћајним справама које се крећу по ваздуху можете погледати ОВДЕ