Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара  Услови за улазак путника у Републику Србију, укључујући и информације за путнике који долазе из држава са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19, и путовање у иностранство се могу наћи на интернет страници Министарства спољних послова www.mfa.gov.rs  Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк. 

Историјат ваздухопловних власти у Србији

Краљевина Србија је била jедна од првих држава која је поставила правни оквир за област цивилног ваздухопловства,  усвојивши 21. фебруара 1913. године „Уредбу о сабраћајним справама које се крећу  по ваздуху“. Неколико месеци касније, сличан  пропис донесен је и у Сједињеним Aмеричким Државама.

Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца била је једна од првих десет потписница  „Међународне конвенције за регулисање ваздушне пловидбе“, усвојене у Паризу, октобра 1919. године.

У време између два светска рата,  цивилна ваздухопловна власт у Србији је функционисала у оквиру посебног одељења  при  Команди војног ваздухопловства.

После Другог светског рата, почетком 1946. године, основана је Управа цивилног ваздушног саобраћаја  која је од јануара 1947. године била у саставу Министарства саобраћаја. Нешто касније, под измењеним називом - Савезна управа за цивилну ваздушну пловидбу, цивилна ваздухопловна власт је функционисала самостално све до 1978. године, када је укључена у Савезно министарство за саобраћај и подељена у три сектора:

  • Сектор за ваздушни саобраћај
  • Савезни ваздухопловни инспекторат
  • Савезна управа за контролу летења

Након стварања Државне заједнице Србија и Црна Гора, током 2003. године, припремана је  реорганизација ваздухопловне власти ради усклађивања са стандардима међународних   ваздухопловних организација и захтевима  европске праксе.Тежња је била да се створи компетентна и  ефикасна ваздухопловна власт која ће правно уређивати област цивилног ваздухопловства и  очувати сигурно и безбедно обављање цивилног ваздушног саобраћаја.

Основне карактеристике модерне  ваздухопловне власти су обједињавање регулаторних и надзорних функција државе у стручан и финансијски независан орган као и раздвајање пружаоца услуга у ваздушном саобраћају од регулаторног и надзорног тела.

Влада Републике Србије и Влада Републике  Црне Горе формирале су Директорат цивилног  ваздухопловства државе  Србије и државе Црне  Горе, који је почео са радом 1. јануара 2004. године. Истовремено, за послове управљања ваздушним саобраћајем, формирано је предузеће Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о.

Након распада Државне заједнице Србија и Црна Гора, Скупштина Републике Србије донела је  5. јуна 2006. године Одлуку о наслеђивању међународно правног субјективитета Србије и Црне Горе. На основу одлуке Владе, Република Србија је преузела вршење оснивачких права у Директорату.


Пионири ваздухопловства у Србији

Др Владимир Алексић (1872-1911)

Наш први ентузијастa који је 17. октобра 1909. године успео да се вине у небо летeлицом коју је сам пројектовао-двокрилном једрилицом, која је избацивана помоћу гуменог ужета.

Иван Сарић (1876-1966)

Један од пионира међу српским ваздухопловцима. Самоуки конструктор који је конструисао и управљао својим првим ваздухопловом “Сарић 1” 1910. године. Као погонску снагу за овај ваздухоплов Сарић је користио мотор од 24 КС са 3 цилиндра. Задовољан резултатима које је постигао, Иван Сарић је организовао први јавни лет 16.октобра 1910. године, који је посматрало седам хиљада људи.Почетком 1911. године, Сарић је унапредио свој ваздухоплов и назвао га ‘ Сарић 2 '.


Први Закон о ваздушном саобраћају 

Краљевина Србија је била међу првим европском државама која је поставила правни оквир за област цивилног ваздухопловства, проглашењем Уредбе о саобраћајним справама, које се крећу по ваздуху, од 21 фебруара 1913. године, неколико месеци пре доношења сличног прописа у Сједињеним Америчким Државама. Уредбу о саобраћајним справама које се крећу по ваздуху можете погледати ОВДЕ