Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку    
Директорат цивилног ваздухопловства, као надлежно тело Републике Србије које се према прописима Европске уније стара о примени одредаба Закона о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају (Закон), које се односе на поштовање права путника у ваздушном саобраћају, подсећа путнике о правима која су им Законом гарантована у случају ускраћивања укрцавања, отказивања летова и кашњења летова.

Напомиње се да су прописи Европске уније који се тичу заштите права путника у потпуности преузети у законодавство Републике Србије, те на тај начин сви путници у ваздушном саобраћају остварују иста права као и путници унутар Европске уније.