Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara 

  1. DCV-ZPP-OB-001 - Obrazac za podnošenje reklamacije;
  2. Zakon o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, br. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15 - dr. zakon, 83/18 i 9/20) - nezvanični prečišćeni tekst;
  3. Zakon o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju.

NAPOMENA:
Obrazac za podnošenje reklamacije dostaviti poštom na :
 
Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije (reklamacije putnika)
Adresa : Skadarska 23, 11000 Beograd
E-pošta : reklamacijeputnika@cad.gov.rs