Podnošenje reklamacija putnika preko veb forme na sajtu Direktorata, više o tome na linku  Od 01.07.2023. godine Republička administrativna taksa iznosi 1040,00 dinara  Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku 
Odlučili ste se da putujete. Nezavisno da li se radi o poseti rođacima ili prijateljima, o turističkom putovanju ili o poslovnim obavezama putnicima se savetuje da se pre kupovine karata informišu o:
  • Uslovima za ulazak u određenu zemlju. Proveriti da li postoji vizni režim kao i bilo kakav uslov vezano za trajanje ili prekid boravka na odabranoj destinaciji.
  • Vanredno, zbog trenutne situacije uzrokovane Korona virusom neophodno je informisati se o uslovima propisanim u zemlji destinaciji a koji se tiču medicinske dokumentacije. Obaveza posedovanja potvrde o izvršenoj vakcinaciji (vrsta vakcine, broj doza, vreme od primanja prve/poslednje doze) odnosno antigenskog PCR testa je uslov da Vam zemaljsko osoblje na aerodromu dozvoli ukrcavanje. Ovo isto važi i ukoliko ste tranzitni putnik. Većina država nije ublažavala propisane uslove u cilju sprečavanja COVID19 pandemije za tranzitne putnike. Dakle, ukoliko putujete iz Beograda preko Istanbula za Dohu morate povesti računa o uslovima koji su na snazi u Turskoj (tranzit) kao i Kataru (krajnja destinacija). Avio prevozioci se ne mogu smatrati odgovornim za uskraćivanje ukrcavanja putnika ukoliko isti ne ispunjava uslove koji su u tom trenutku bili na snazi.
  • Bezbednosnim rizicima (ratna dejstva, delimično narušeno slobodno kretanje po osnovu različitih oblika derogacija, elementarne nepogode i sl.) koji takođe mogu poremetiti vaše planove i prevozilac, najčešće iz razloga više sile, neće moći da realizuje let.
  • Uslovima tarife po kojoj je karta kupljena. Imajte na umu da svaki avio-prevozilac može imati svoja dodatna pravila predviđena opštim uslovima prevoza; stoga se putnicima savetuje da ih pažljivo pročitaju pre putovanja. Razlike u ceni a u zavisnosti od tarife mogu biti značajne ali to svakako nije bez razloga. Putnici se savetuju da biraju refundabilne tarife koje će im omogućiti fleksibilno putovanje tj moguću promenu termina leta, refundaciju karte kao i veću mogućnost dobijanja alternativnih letova.
  • Dimenzijama kabinskog prtljaga i dozvoljenoj težini. Prilikom rezervacije karte putnik (ili posrednik u kupovini karte koji istu kupuje u ime putnika) je upoznat sa dimenzijama kabinskog prtljaga. Svako odstupanje donosi sa sobom probleme u vidu: tretiranja prtljaga kao čekiranog – smeštanje sa ostalim prtljagom u bagažnik, naplata dodatne torbe, opasnost da lomljivi predmeti umesto u kabini završe sa ostalim prtljagom, odbijanje za prevoz tog komada prtljaga ukoliko je premašena dozvoljena ukupna težina predmetnog leta.
  • Dozvoljenom broju čekiranih torbi: prilikom rezervacije karte i pomenutih tarifa sve je prisutnije (kod nisko tarifnih prevozioca oduvek) da osnovna tarifa uključuje isključivo prevoz putnika i njegovog ručnog prtljaga. Svaki dodatni komad se naplaćuje prema javno dostupnoj tarifi prevozioca. Imajte u vidu da je prilikom rezervacije doplata za čekirani prtljag daleko povoljnija nego na samom aerodromu.
  • Dozvoljenom sadržaju prtljaga: ukoliko u vašem ručnom / ili čekiranom prtljagu postoje predmeti ili materije koje su potencijalno opasne po bezbednost putnika i vazduhoplova, isti će biti odstranjeni. Kontaktirajte svoju avio-kompaniju ili agenciju ako imate bilo kakvih pitanja o tome šta smete da ponesete u avion.
Imajte na umu da se neadekvatna putna dokumentacija smatra opravdanim razlogom za odbijanje ukrcavanja i stoga putnik ne bi imao pravo na odštetu ili bilo koja druga prava u skladu sa Uredbom (EC) 261/2004 Evropskog parlamenta i Saveta od 11. februara 2004. o uspostavljanju zajedničkih pravila o nadoknadi štete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcavanja, otkazivanja ili dugog kašnjenja letova (OJ L 46, 17.2.2004.) a koja je implementirana u domaće zakonodavstvo - Zakonom o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS“ br. 87/11 i 66/15).