Od 03. jula 2024. godine zahteve za letove bespilotnih vazduhoplova podnositi na uas@cad.gov.rs  Podnošenje reklamacija putnika preko veb forme na sajtu Direktorata, više o tome na linku  Od 01.07.2023. godine Republička administrativna taksa iznosi 1040,00 dinara  Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku 

Obaveštenja

  Obaveštenje Direktorata civilnog vazduhoplovstva RS

  Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije uveo je nov način podnošenja reklamacija putnika putem nove web forme dostupne na sajtu www.cad.gov.rs u odeljku koji se bavi zaštitom prava putnika.

  Na ovaj način Direktorat nastoji da korisnicima olakša i pojednostavi proces podnošenja reklamacija, kako bi u svega par koraka mogli da upute svoju žalbu.

  Reklamacije putnika na rad operatera vazduhoplova kao i operatera aerodroma, podnose se preko forme koja se nalazi na veb sajtu Direktorata na stranici „Prava putnika“.

  Link:

  Ovim putem se informiše da online podnošenje reklamacije na reklamacijeputnika@cad.gov.rs prestaje sa radom u sklopu automatizovanja procesa podnošenja reklamacija.

Vesti