Obaveštenje Direktorata za pilote paraglajdera možete pročitati na sledećem linku  Nova izdanja obrazaca Odeljenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara   Uslovi za ulazak putnika u Republiku Srbiju, uklјučujući i informacije za putnike koji dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19, i putovanje u inostranstvo se mogu naći na internet stranici Ministarstva spolјnih poslova www.mfa.gov.rs  Seminar o bezbednosti u vazduhoplovstvu prezentovan je na našoj internet stranici u sekciji vesti   Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o - link  
Vesti sa sajta

AKTUELNOSTI

04.02.2020

SRBIJA - Praćenje situacije sa korona virusom (2019-nCoV)  

Informacije u vezi prevencijom i akcijama na zaštiti od dolaska i širenja virusa: 

 • Odgovorna zdravstvena institucija u Srbiji je Ministarstvo zdravlja RS  (https://www.zdravlje.gov.rs).
 • Ministarstvo zdravlja je izdalo zdravstveno upozorenje na engleskom jeziku  sa informacijama i listom javnih zdravstvenih institucija  u Srbiji za putnike sa respiratornim infekcijama izazvanim novim korona virusom (2019-nCoV) ( https://www.zdravlje.gov.rs/vest/en/203/health-warning-.php )
 • Sve sanitarne mere na aerodromima preduzima Granična sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja u saglasnosti sa nacionalnim i međunarodnim propisima. 
 • Medicinsko i aerodromsko osoblje je adekvatno obučeno i redovno informisano o svim trenutno važećim procedurama.
 • Srbija je izdala NOTAM sa kratkom verzijom najvažnijih informacija. 
 • Poslednje informacije Svetske zdravstvene organizacije o statusu širenja novog korona virusa (2019-nCoV)

  

Aktivnosti za postupanje sa licem kod koga je postavljena sumnja na infekciju izazvanu novim korona virusom (2019-nCoV)

(Izvod na osnovu  dokumenta  Instituta za javno zdravlje Srbije)

 • Sva lica koja dolaze iz pokrajine Hubej (grad Vuhan) stavljaju se pod zdravstveni nadzor  radi praćenja njihovog zdravstvenog stanja u trajanju od 14 dana.
 • Svim putnicima koji dolaze iz NR Kine, republički sanitarni inspektor uručuje rešenje o stavljanju pod zdravstveni nadzor u skladu sa Zakonom o zaštiti od zaraznih bolesti ( „Sl. Glasnik RS“ br 15/2016) sa detaljnim instrukcijama.
 • Termovizijskim kamerama koje su postavljene na aerodromu vrši se skrining radi otkrivanja putnika sa povišenom telesnom temperaturom ( iznad 38 C).
 • Granični sanitarni inspektor intervjuiše  takve putnike u odvojenoj prostoriji i utvrđuje: da li dolaze iz grada Vuhan; da li imaju znake respiratorne infekcije; da li su imali kontakt sa osobama obolelim/sumnjivim na infekciju novim korona virusom.
 • Ukoliko se utvrdi da su sva tri kriterijuma negativna, putnik se  upućuje na pasošku kontrolu i ulazak u Republiku Srbiju. 
 • Ukoliko postoje znaci respiratorne infekcije, putniku se nalaže da stavi hiruršku masku preko usta i nosa i uručuje mu se pisana preporuku o načinu prevencije prenošenja respiratornih infekcija i o javljanju lekaru nakon ulaska u Republiku Srbiju i identifikuje ga u službenoj belešci. 
 • Ukoliko putnik ima simptome i znake respiratorne infekcije i ima pozitivan jedan od preostala dva kriterijuma, inspektor nalaže putniku da  stavi hiruršku masku i stavlja ga u sobu za izolaciju, a potom obaveštava epidemiološku ekipu Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd koja preduzima dalje mere. Takođe, telefonom obaveštava Zavod za hitnu medicinsku pomoć radi organizacije transporta osobe do Klinike za infektivne i tropske bolesti.
 • Neophodno je takođe identifikovati sve putnike koji su sedeli jedan red ispred sumnjivog  slučaja, kao i jedno sedište pored  i staviti ih pod zdravstveni nadzor.
 • U slučaju da se dobije podatak da se na međunarodnom letu koji je u tranzitu na aerodromu  Beograd nalazi lice sa mogućom sumnjom na infekciju ovim virusom,  sa ovim licem se postupa u skladu sa  gore navedenom procedurom. 

20.01.2020

Nastavak obuka „Upravljanje kriznim situacijama u vazduhoplovstvu“

U sklopu priprema za ICAO vežbu VOLCEX19 Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije organizovao je održavanje obuke „Upravljanje kriznim situacijama u vazduhoplovstvu“.

Kako smo vas obavestili prva obuka je održana 31. 10. 2019. godine na aerodromu Beograd za tridesetak slušalaca iz Air Serbia, SMATSA doo i Aerodroma NT Beograd. Usledila je još jedna obuka 20. 12. 2019. godine za još desetak slušalaca iz Air Serbia i SMATSA doo, a 25. 12. 2019. godine odražana je i obuka za zaposlene u ATM i CNS odeljenjima Sektora AAS Direktorata civilnog vazduhoplovstva. 

Do sada je u tri obuke ukupno 55 slušalaca šire upoznato sa ovom temom. Autor obuke i predavač je bila predstavnik DCV LJiljana Savić, zamenik SFP (State Focal Point). U ranijim „Aktuelnostima“ dat je kratak opis obuke. Prezentacija sa obuke dostupna je na linku: „Upravljanje kriznim situacijama u vazduhoplovstvu“

Da podsetimo, obuka je  omogućila detaljnije upoznavanje sa ulogom  SFP koji je (prema novoj regulativi IR (EU) 2019/123 koja je u primeni od početka 2020. godine) u toku kriza, a i van njih, jedna od važnih karika u komunikaciji kako na nacionalnom nivou, tako i kao komunikaciona veza svih kriznih struktura na nacionalnom nivou sa odgovarajućim telima na evropskom nivou. Tu se pre svega misli na EASSS -  European Aviation  Crisis Coordination Cell, čiji član  SFP postaje u vreme kada je proglašena kriza u vazduhoplovstvu na evropskom nivou.

 

Srbija učestvovala na ICAO vežbi VOLCEX19

Srbija je 20. 11. 2019. godine još jednom uspešno učestvovala u ICAO vežbi VOLCEX19. To je četvrta VOLCEX vežba, a ukupno sedma vežba kriznih situacija u vazduhoplovstvu koje organizuju ICAO i EUROCONTROL u kojima Srbija veoma uspešno učestvuje još od 2012. godine. 

Pod koordinacijom i organizacijom DCV aktivni učesnici vežbe u Srbiji bili su, kao i do sada, predstavnici SMATSA (ATC/FMP, MET, NOF) i Air Serbia. Ove godine su u vežbi aktivno učestvovali i predstavnici Aerodroma Beograd. Ukupan broj organizacija i učesnika je povećan zahvaljujući višegodišnjem radu na ovim poslovima, kao i održanim obukama pre vežbe. 

Vežba je bila kroz mnoge aktivnosti, na osnovu dosadašnjeg iskustva, dobro pripremljena te je protekla bez problema i u saglasnosti sa Direktivom vežbe. Posebni akcenti ove godine bili su na prijemu i prosleđivanju AIREP izveštaja o vulkanskom pepelu, SIGMET koordinaciji sa okolnim zemljama i distribuciji Airport diversion capability informacija.

Sastavljeni i prosleđeni su izveštaji o vežbi i održani debrifing sastanci na nacionalnom (10. januar 2020. godine) i evropskom nivou (Rim 16. i 17. januar 2020. godine) te su tako sumirane naučene korisne lekcije iz vežbe. Konačni izveštaj organizatora vežbe biće vrlo brzo dostupan na ICAO internet stranici.

Kako je ove godine desetogodišnjica erupcije islandskog vulkana Eyjafjallajokull, tim povodom  u novembru 2020. godine biće održana velika vežba VOLCEX20. Vežba će simulirati erupciju baš ovoga vulkana i sličnu situaciju kao i pre 10 godina kako bi se testirala sadašnja spremnost i pristup krizi velikih razmera.

 

01. 11. 2019.

Održana obuka „Upravljanje kriznim situacijama u vazduhoplovstvu“

U sklopu priprema predstojeće ICAO vežbe VOLCEX19 koja će se održati 20. 11. 2019. godine izvršeno je upoznavanje vazduhoplovnih organizacija učesnika vežbe sa novom regulativom Commission Implementing Regulation (EU) 2019/123. Ova regulativa stupa na snagu početkom sledeće godine i uvodi, između ostalog, neke nove zahteve koje države treba da ispune u vezi sa sistemom upravljanja kriznim situacijama.

U tu svrhu je Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije organizovao održavanje obuke „Upravljanje kriznim situacijama u vazduhoplovstvu“.  Obuka je održana u prostorijama školskog centra Air Serbia na aerodromu Beograd kako bi lokacija bila pogodnija za slušaoce. Obuci je prisustvovalo tridesetak slušalaca iz Air Serbia, SMATSA doo i Aerodroma NT Beograd. Predavač je bila predstavnik DCV LJiljana Savić, zamenik SFP (State Focal Point). 

 Obuka je obuhvatila pregled stanja sistema upravljanja kriznim situacijama u Evropi i Srbiji kroz:

 • uvodnu priču o razlozima nove organizacije ovoga sistema,  
 • pregled dosadašnje i buduće regulative iz ove oblasti, 
 • uvid u dosadašnje aktivnosti koje se preduzimaju na svim nivoima,
 • sagledavanje potrebe za integracijom i koordinacijom aktivnosti na svim nivoima,
 • pregled rezultata, identifikovanih problema i planova za budućnost.

Prezentacija sa obuke dostupna je na linku: „Upravljanje kriznim situacijama u vazduhoplovstvu

Značajno interesovanje za obuku pokazalo je potrebu industrije za novim informacijama iz ove oblasti. Takođe, obuka je  omogućila da se slušaoci detaljnije upoznaju sa ulogom  SFP koji je, prema novoj regulativi IR (EU) 2019/123, u toku kriza, a i van njih, jedna od važnih karika u komunikaciji kako na nacionalnom nivou, tako i  kao komunikaciona veza svih kriznih struktura na nacionalnom nivou sa odgovarajućim telima na evropskom nivou. Tu se pre svega misli na EASSS -  European Aviation  Crisis Coordination Cell, čiji član  SFP postaje u vreme kada je proglašena kriza u vazduhoplovstvu na evropskom nivou. 

 


24.12.2018.

Srbija učestvovala u vežbi VOLCEX18 i

održala regionalnu vežbu SIGMET Coordination


Međunarodna vežba VOLCEX18


Međunarodna ICAO vežba VOLCEX18 pod vođstvom ISAVIA i EUROCONTROL/Network Manager (NM) održana je 28. 11. 2018. godine od 08-16 UTC. Vežba je simulirala erupciju vulkana Öræfajokull na Islandu i uticaj oblaka vulkanskog pepela na veliki deo Evrope, Severnog Atlantika i istočnog dela Severne Amerike.  

Detalji vežbe su bili razrađeni u Direktivi vežbe i na pripremnom sastanku u septembru ove godine u ICAO, Pariz, kao i na pripremnoj telekonferenciji početkom novembra meseca. Veliki broj zemalja je učestvovao u ovoj vežbi koja se održava tako što se akcije odgovarajućih službi (MET, NOF; ACC/FMP, vazduhoplovni prevozioci itd.) i lica (SFP - State Focal Point) u zemljama učesnicama simuliraju na dan vežbe sa njihovih radnih mesta. Poruke (SIGMET, NOTAM idr.) se pripremaju prema scenariju i šalju u redovnu razmenu sa naznakom “VEŽBA”, održavaju se redovne operativne i EACCC telekonferencije itd. 

Srbija je uspešno učestvovala na prethodnim vežbama ovoga tipa 2012. i 2014. godine, a uzela je učešće i na ovogodišnjoj vežbi kako bi obnovila ranije stečena iskustva i stekla nova. Direktorat je preko svoga ASFP (Alternate State Focal Point) ostvario saradnju sa AirSERBIA (ERT, NOC), SMATSA MET, NOF i ACC/FMP predstavnicima i izvršio pripremu vežbe. 

Najveći deo priprema odnosio se na organizaciju međunarodne regionalne vežbe SIGMET Coordination (više u nastavku teksta) kao dela vežbe VOLCEX18 čiji je jedan od ciljeva bio uspostavljanje i uvežbavanje ove koordinacije. 

Aktivnim učešćem u vežbi VOLCEX18 svih učesnika iz Srbije stečena su nova znanja i iskustva i uočene neke manjkavosti u postojećim uputstvima za ponašanje u situacijama pojave oblaka vulkanskog pepela u vazdušnom prostoru Srbije. Time je ispunjen glavni cilj vežbe da se provere i usaglase sve komunikacijski tokovi (međunarodni i nacionalni) procedure i postupci, uoče eventualni propusti i izvrše poboljšanja kako bi bili što bolje prpremljeni za moguću stvarnu opasnu situaciju ove vrste. Regionalna vežba SIGMET Coordination


Dana 26. 11. 2018. godine održana je međunarodna regionalna vežba SIGMET Coordination. U vežbi su učestvovali predstavnici Rumunije, Mađarske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Organizator i domaćin vežbe bio je Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS. Vežba je održana u formi telekonferencije koja je trajala dva sata i koja je bila, u stvari,  priprema za jedan segment vežbe ICAO VOLCEX18.

U cilju povećanja bezbednosti vazdušnog saobraćaja u okviru ICAO-a se u poslednje vreme insistira na intenzivnijoj saradnji pružalaca vazduhoplovnih meteoroloških usluga koji dele zajedničke granice FIR-ova za koje su odgovorni. Ova saradnja se pre svega odnosi na harmoničnu  izradu SIGMET poruka. U tu svrhu se organizuju radionice i radne grupe pa je tako tema SIGMET Coordination uvrštena i u ICAO VOLCEX18 vežbu. 

Na inicijativu i na osnovu scenarija koji je razradila LJ. Savić, MET inspektor i ASFP, izvršene su opsežne pripreme, svim učesnicima je dostavljen detaljan materijal, održavana je intenzivna komunikacija sa četiri okolne zemlje i organizovana i uspešno izvedena telekonferencija. Na njoj su prvi put svih 5 zemalja učesnica probale da aktivno simuliraju proces koordinacije izrade SIGMET poruka koje se odnose na opasne meteorološke i druge fenomene (kao što je vulkanski pepeo) na ruti. Svi učesnici konferencije su iskoristili ovu jedinstvenu priliku da veoma aktivno učestvuju i time testiraju ovaj proces. Proces u operativi treba da bude bilateralan i ostvaruje se telefonom. 

Ova telekonferencija je omogućila da se on simulira baš na takav način pa je izvršena simulacija koordinacije Srbija-Rumunija, Srbija-BiH, BiH-Hrvatska i Srbija-Hrvatska, kako je simulirana situacija pojave vulkanskog pepela u VOLCEX18 vežbi nalagala.  Velika prednost vežbe je bila ta što su svi ostali učesnici direktno pratili tok svih simulacija. Diskusije koje su usledile su pomogle u identifikaciji problema i uslova koji otežavaju ili ometaju ovakav proces.

Rezultat konferencije, odnosno simuliranih koordinacija je to da su se učesnici spremili za učestvovanje u ICAO VOLCEX18 vežbi u segmentu SIGMET Coordination i da su usaglasili svoje produkte koji su onda bili sastavni deo vežbe. Još značajnije je to da su prvi put imali prilike uživo da isprobaju ovakav način rada na aktivnoj koordinaciji i priliku da steknu veoma značajno početno iskustvo u ovom procesu. Sastavljen je nacrt liste uočenih problema i naučenih lekcija što će biti jedna od osnova za dalji rad  na međunarodnom i posebno regionlnom nivou.

Komunikacija među učesnicima je nastavljena na ICAO sastanku na istu temu u Rimu 4 - 6. 12. 2018.  godine gde su prikazani rezultati naše vežbe. Rezultati ove vežbe biće prikazani i na debrifingu VOLCEX18 vežbe u januaru sledeće godine u Napulju.

 

Svi učesnici su izrazili veliko zadovoljstvo zbog učešća u vežbi SIGMET Coordination i od strane DCV pružene prilike za saradnju, kao i na trudu koji je učinjen sa naše strane da se to ostvari.