Imenovani predsednik i članovi upravnog odbora, Rešenjem Vlade Republike Srbije o imenovanju predsednika i članova upravnog odbora Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, 24 Broj 119-304/2021 od 14. januara 2021. godine, su:

 
Predsednik
 
  • Prof. dr Olja Čokorilo, redovni profesor na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu
 
Članovi
 
  1. Brigadni general Željko Bilić, zamenik komandanta RV i PVO,
  2. Bojan Jocić, magistar ekonomskih nauka iz Beograda,
  3. Aleksandra Damnjanović, dipl. pravnik iz Beograda,
  4. Vojislav Lazarević, dipl. pravnik iz Beograda.