Podnošenje reklamacija putnika preko veb forme na sajtu Direktorata, više o tome na linku  Od 01.07.2023. godine Republička administrativna taksa iznosi 1040,00 dinara  Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku 
1. Ordinacija medicine rada - vazduhoplovnomedicinski centar RS-AeMC/002 :
  • Zgrada školskog centra Air SERBIA;
  • Aerodrom Beograd;
  • Tel. 011 267 5774;
  • Website: airserbia.com;
  • Vazduhoplovno- medicinski centar je ovlašćen za obavljanje vazduhoplovnomedicinskih pregleda za izdavanje lekarskih uverenja za klase: 1,2,3 LAPL i CC (inicijalna/produženja obnove).
2. Ovlašćeni lekari obavljaju vazduhoplovno-medicinske preglede za izdavanje lekarskih uverenja za klase:
    1 i/ili 3  (produženja i obnove) i klase 2/ LAPL/ SS (inicijalna/produženja/obnove)

Inicijalno sticanje sertifikata ovlašćenog lekara i vazduhoplovnomedicinskog centra
  • Zahtev za inicijalno sticanje sertifikata ovlašćenog vazdzhoplovnomedicinskog centra podnosi se na obrascu DCV-MED-OB-168, uz dokumentaciju navedenu u zahtevu.
  • Zahtev za inicijalno sticanje sertifikata ovlašćenog lekara podnosi se na obrascu DCV-MED-OB-167, uz dokumentaciju navedenu u zahtevu.