Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara 

Obrasci

 1. DCV-OVDA-OB-001(B) - Zahtev za izdavanje dozvole/ovlašćenja;
 2. DCV-OVDA-OB-002(B) - Zahtev za proširenje grupe/klase (balon);
 3. DCV-OVDA-OB-003(B) - Zahtev za upis/proširenje/produženje/obnovu instruktorskog sertifikata (balon);
 4. DCV-OVDA-OB-004(B) - Zahtev za izdavanje/produženje/proširenje sertifikata ispitivača (balon);
 5. DCV-OVDA-OB-005(B) - Zahtev za izdavanje duplikata dozvole/sertifikata/autorizacije (balon);
 6. DCV-OVDA-OB-006(B) - Zahtev za uklanjanje ograničenja (balon);
 7. DCV-OVDA-OB-007(B) - Zahtev za izdavanje autorizacije pilota učenika (balon);
 8. DCV-OVDA-OB-050 - Zahtev za zamenu obrasca dozvole/sertifikata/autorizacije;
 9. DCV-PEL-OB-501(B) - Prijava za polaganje teorijskog ispita za sticanje dozvole pilota balona;
 10. DCV-PEL-OB-502(B) - Prijava za polaganje praktičnog ispita za sticanje dozvole pilota balona;
 11. DCV-PEL-OB-502I(B) - Prijava za polaganje praktičnog ispita za sticanje dozvole pilota balona;
 12. DCV-PEL-OB-504(B) - Prijava za procenu osposobljenosti za sticanje sertifikata ispitivača;
 13. DCV-PEL-OB-506(B) - Zahtev za konverziju nacionalne JAR neusaglašene dozvole pilota balona u PART-FCL dozvolu (balona);
 14. DCV-PEL-OB-507(B) - Zahtev za proveru uslova za konverziju dozvole pilota balona stečene u inostranstvu izdate u skladu sa ICAO ANNEX 1;
 15. DCV-PEL-OB 100 - Zahtev za vanredni termin teorijskog ispita.

Centri za obuku

 1. DCV-PEL-OB-N501(B) - Zahtev za sticanje  potvrde o pravu na obučavanje centra za obuku (baloni);
 2. DCV-PEL-OB-801;
 3. DCV-PEL-OB-N503(B) - Izveštaj sa provere;
 4. DCV-PEL-OB-LP-802 - Lista provere operativnog priručnika;
 5. DCV-PEL-OB-LP-803 - Lista provere priručnika o obuci(TM);
 6. DCV-PEL-OB-LP-804 - Lista provere za procenu sistema za praćenje usaglašenosti;
 7. EASA Form 143 issue 1 - Potvrda o pravu na obučavanje.

Ispiti

  Teorijski ispiti :
   
  Praktični ispiti - Obrasci :
  • DCV-PEL-OB-503(B) - Izveštaj sa praktičnog ispita za sticanje dozvole pilota balona;
  • DCV-PEL-OB-503I(B) - Izveštaj sa procene osposobljenosti za sticanje sertifikata instruktora letenja na jedrilici;
  • DCV-PEL-OB-503E(B) - Izveštaj sa procene osposobljenosti za sticanje, produženje, proširenje ili obnovu sertifikata ispitivača.