Podnošenje reklamacija putnika preko veb forme na sajtu Direktorata, više o tome na linku  Od 01.07.2023. godine Republička administrativna taksa iznosi 1040,00 dinara  Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku 
Vazduhoplov je kontinuirano plovidben ako ispunjava zahteve iz Potvrde o tipu, ako je sposoban da bezbedno učestvuje u vazdušnom saobraćaju i ako ispunjava druge uslove koje propiše Direktorat. Kontinuirana plovidbenost vazduhoplova dokazuje se potvrdom o plovidbenosti i potvrdom o proveri plovidbenosti. U zavisnosti od namene za koje se vazduhoplov koristi, kontinuiranu plovidbenost mogu održavati :
 • Vazduhoplovni prevozilac ili organizacija za održavanje vazduhoplova;
 • Vlasnik ili korisnik vazduhoplova.

 1. CAD-AIR-OB-U007 - Zahtev za proveru plovidbenosti vazduhoplova (osim vazduhoplova posebne kategorije i balona);
 2. CAD-AIR-OB-U008 - Zahtev za proveru plovidbenosti balona;
 3. CAD-AIR-OB-U017 - Obaveštenje o izdavanju ili produženju Potvrde o proveri plovidbenosti;
 4. CAD-AIR-OB-U018 - Zahtev za izdavanje potvrde plovidbenosti vazduhoplova za izvoz;
 5. CAD-AIR-OB-U019 - Zahtev za izdavanje potvrde o proveri plovidbenosti vazduhoplova na osnovu preporuke;
 6. CAD-AIR-OB-U039 - Lista usklađenosti sa Delom 26;
 7. CAD-AIR-OB-U010 - Zahtev za izdavanje potvrde o buci;
 8. CAD-AIR-OB-U011 - Zahtev za odobrenje Programa održavanja vazduhoplova;
 9. CAD-AIR-OB-U040 - Zahtev za izuzeće;
 10. CAD-AIR-OB-U012 - Zahtev za određivanje koda za predajnik za određivanje mesta nesreće;
 11. CAD-AIR-OB-U013 - Zahtev za određivanje koda za transponder sekundarnog nadzornog radara;
 12. CAD-AIR-OB-U015 - Zahtev za odobrenje sistema tehničke knjige vazduhoplova;
 13. CAD-AIR-OB-U016 - Zahtev za prihvatanje letačkog priručnika;
 14. CAD-AIR-OB-U037 - Zahtev za prihvatanje ili odobrenje izmene ili popravke;
 15. CAD-AIR-OB-U041 - Zahtev za izdavnje potvrde o tipu;
 16. CAD-AIR-OB-U042 - Zahtev za priznavanje potvrde o tipu;
 17. CAD-AIR-OB-U043 - Zahtev za proveru plovidbenosti vazduhoplova posebne kategorije; 
 18. Obrazac 21 - Zahtev za izdavanje Dozvole za let;
 19. Obrazac 18B - Odobrenje uslova leta.