Obaveštenje Direktorata za pilote paraglajdera možete pročitati na sledećem linku  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara  Uslovi za ulazak putnika u Republiku Srbiju, uklјučujući i informacije za putnike koji dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19, i putovanje u inostranstvo se mogu naći na   internet stranici Ministarstva spolјnih poslova www.mfa.gov.rs  Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o. - link   
Vazduhoplov je kontinuirano plovidben ako ispunjava zahteve iz Potvrde o tipu, ako je sposoban da bezbedno učestvuje u vazdušnom saobraćaju i ako ispunjava druge uslove koje propiše Direktorat. Kontinuirana plovidbenost vazduhoplova dokazuje se potvrdom o plovidbenosti i potvrdom o proveri plovidbenosti. U zavisnosti od namene za koje se vazduhoplov koristi, kontinuiranu plovidbenost mogu održavati :
 • Vazduhoplovni prevozilac ili organizacija za održavanje vazduhoplova;
 • Vlasnik ili korisnik vazduhoplova.

 1. CAD-AIR-OB-U007 - Zahtev za proveru plovidbenosti vazduhoplova (osim balona);
 2. CAD-AIR-OB-U008 - Zahtev za proveru plovidbenosti balona;
 3. CAD-AIR-OB-U017 - Obaveštenje o izdavanju ili produženju Potvrde o proveri plovidbenosti;
 4. CAD-AIR-OB-U018 - Zahtev za izdavanje potvrde plovidbenosti vazduhoplova za izvoz;
 5. CAD-AIR-OB-U019 - Zahtev za izdavanje potvrde o proveri plovidbenosti vazduhoplova na osnovu preporuke;
 6. CAD-AIR-OB-U039 - Lista usklađenosti sa Delom 26;
 7. CAD-AIR-OB-U010 - Zahtev za izdavanje potvrde o buci;
 8. CAD-AIR-OB-U011 - Zahtev za odobrenje Programa održavanja vazduhoplova;
 9. CAD-AIR-OB-U040 - Zahtev za izuzeće;
 10. CAD-AIR-OB-U012 - Zahtev za određivanje koda za predajnik za određivanje mesta nesreće;
 11. CAD-AIR-OB-U013 - Zahtev za određivanje koda za transponder sekundarnog nadzornog radara;
 12. CAD-AIR-OB-U015 - Zahtev za odobrenje sistema tehničke knjige vazduhoplova;
 13. CAD-AIR-OB-U016 - Zahtev za prihvatanje letačkog priručnika;
 14. CAD-AIR-OB-U037 - Zahtev za prihvatanje ili odobrenje izmene ili popravke;
 15. Obrazac 21 - Zahtev za izdavanje Dozvole za let;
 16. Obrazac 18B - Odobrenje uslova leta.