Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara  Uslovi za ulazak putnika u Republiku Srbiju, uklјučujući i informacije za putnike koji dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19, i putovanje u inostranstvo se mogu naći na   internet stranici Ministarstva spolјnih poslova www.mfa.gov.rs  Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o. - link   

Primedbe, predlozi i sugestije na tekst Predlog pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima za obavljanje vazdušnog saobraćaja mogu se dostaviti Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije do 7. aprila 2023. godine na adresu Skadarska 23, Beograd ili na e-mail adresu:predlozipropisa@cad.gov.rs

Pozivaju se potencijalni korisnici usluga, koje u skladu sa Zakonom o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RSˮ, br. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15 - dr. zakon, 83/18 i 9/20), pruža Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, da daju primedbe i predloge na Predlog tarife taksi koje se plaćaju Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, u roku od 15 dana, počev od dana objavljivanja javnog poziva.Sve primedbe i predloge dostaviti na mejl adresu nebojsa.perunicic@cad.gov.rs