Сертификација инструктора у области обезбеђивања обавиће се почев од 03. јуна 2021.године, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  Нови термин априлског испитног рока биће спроведен у периоду од 23. априла до 29. априла 2021. године (не рачунајући дане викенда) Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк  Термини редовне сертификације одговорних руководилаца за обезбеђивање у ваздухопловству су одложени и одржаће се у периоду од 20.04. - 22.04.2021. године  Смернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења   

Број

Предмет

Датум ступања на снагу

НПВ 19-02-01

Замена склопа разводног зупчаника 4-цилиндричних магнета типа Slick 4200, 4300 или 4700 (LASAR), произвођача Champion Aerospace LLC

01.03.2019.

НПВ 89-11-04 Р4

Допунски захтеви за одржавање ваздухоплова

30.04.2018.

НПВ 16-12-01

Преглед предње ноге стајног трапа за авионе типа ГАЛЕБ Г-2

01.01.2017.

НПВ 15-04-01 Р1

Спровођење прегледа и провере рада Предајника за одређивање места несреће (ELT)

01.03.2016.

НПВ 14-07-01

Спровођење Програма за додатни преглед структуре ваздухоплова (Cessna – Supplemental (Structural) Inspection Programmes)

14.07.2014.

НПВ 13-04-01

Одржавање Ni-Cd авионских батерија

15.05.2013.

НПВ 10-04-01

Преглед ваздухоплова након лета у зонама у којима постоји могућност контаминације вулканским пепелом

23.04.2010.

НПВ 10-02-01

Ресурси LYCOMING ваздухопловних клипних мотора

01.03.2010.

НПВ 09-09-01

Ресурси ваздухопловних мотора Teledyne Continental Motors

01.10.2009.