Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije ovlašćen je za izdavanje odobrenja stranim avio-prevoziocima za obavljanjem međunarodnog javnog avio-prevoza.
 
Odobrenja se izdaju u skladu sa Zakonom o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, br. 73/10, 57/11, 93/12 i 45/15), Zakonom o transportu opasnog tereta („Službeni glasnik RS“, broj 88/10) i Zakonom o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme („Službeni glasnik PS“, broj 107/2014).
  1. Odobrenje za obavljanje redovnog javnog avio-prevoza i za obavljanje serije čarter letova, koju čini više od četiri leta, posebno za letnji, a posebno za zimski saobraćajni period
  2. Odobrenje za obavljanje pojedinačnih čarter letova i serije čarter letova, koju čine do 4 leta, kao i za obavljanje avio-taksi prevoza i hitnih medicinskih letova
  3. Odobrenje za transport i tranzit naoružanja, vojne opreme i opasnog tereta vazdušnim putem sa, na ili preko teritorije Republike Srbije, kao i izuzeće od zabrane transporta opasnog tereta vazdušnim putem.
 
Kontakt:
 
Zahtev za izdavanje odobrenja stranim avio-prevoziocima za obavljanje međunarodnog javnog avio-prevoza sa Republikom Srbijom podnosi se elektronskom poštom na adresu 
flight-permissions@cad.gov.rs ili teleksom (SITA: BEGOMYA, AFS: LYBNYAYX).
 
Telefoni:
+381 11 292 7016,
+381 11 292 7019,
+381 11 292 7047.