Од 03. јула 2024. године захтевe за летове беспилотних ваздухоплова подносити на uas@cad.gov.rs  Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку 
Вести са сајта
Наслов Објављено Опис Статус
Обавештење у вези са јавним конкурсом за попуњавање извршилачких радних места18.12.2023.ОбавештењеАктуелно
Обавештење у вези са јавним конкурсом за попуњавање извршилачких радних места18.12.2023.ОбавештењеАктуелно
Обавештење у вези са јавним конкурсом за попуњавање извршилачких радних места11.12.2023.ОбавештењеАктуелно
Јавни конкурс за попуну извршилачких радних места и заснивање радног односа на неодређено време13.11.2023.ОбавештењеАктуелно
Обавештење у вези са јавним конкурсом за попуњавање извршилачких радних места19.06.2023.ОбавештењеИстекло
Обавештење у вези са јавним конкурсом за попуњавање извршилачких радних места13.06.2023.ОбавештењеИстекло
Обавештење у вези са јавним конкурсом за попуњавање извршилачких радних места13.06.2023.ОбавештењеИстекло
Обавештење у вези са јавним конкурсом за попуњавање извршилачких радних места08.06.2023.ОбавештењеИстекло
Обавештење у вези са јавним конкурсом за попуњавање извршилачких радних места08.06.2023.ОбавештењеИстекло
Обавештење у вези са јавним конкурсом за попуњавање извршилачких радних места02.06.2023.ОбавештењеАктуелно