Обавештење Директората за пилоте параглајдера можете прочитати на следећем линку  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара  Услови за улазак путника у Републику Србију, укључујући и информације за путнике који долазе из држава са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19, и путовање у иностранство се могу наћи на   интернет страници Министарства спољних послова www.mfa.gov.rs  Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк  

Обрасци

 1. ДЦВ-ОВДА-ОБ-005-PART-FCL - Захтев за прихватање PART-FCL дозволе/овлашћења (aвион);
 2. ДЦВ-ОВДА-ОБ-001 - Захтев за издавање дозволе/овлашћења за инструментално летење/ овлашћења за летење на типу/класи (авион);
 3. ДЦВ-ОВДА-ОБ-002 - Захтев за издавање/проширење инструкторског сертификата (авион);
 4. ДЦВ-ОВДА-ОБ-003 - Захтев за издавање/продужење/обнову додатних овлашћења/ауторизације (авион);
 5. ДЦВ-ОВДА-ОБ-004 - Захтев за издавање/проширење сертификата испитивача (авион);
 6. ДЦВ-ОВДА-ОБ-005 - Захтев за прихватање дозволе/овлашћења (авион);
 7. ДЦВ-ОВДА-ОБ-006 - Захтев за издавање дупликата дозволе/сертификата/ауторизације (авион/хеликоптер);
 8. ДЦВ-ОВДА-ОБ-007 - Захтев за издавање потврде о важењу дозволе/овлашћења (летачко особље);
 9. PEL-103 ARB&AS - Извештај са практичног испита за посебне послове (Акробатско летење и Авио-третирање);
 10. ДЦВ-ОВДА-ОБ-008 - Захтев за издавање потврде о непроузроковању удеса незгода (летачко особље);
 11. ДЦВ-ОВДА-ОБ-009 - Захтев за продужење/обнову важења сертификата испитивача (авион);
 12. ДЦВ-ОВДА-ОБ-010 - Захтев за уклањање ограничења са сертификата инструктора летења на типу (авион);
 13. ДЦВ-ОВДА-ОБ-011 - Захтев за продужење/обнову важења овлашћења за летење на класи једномоторних авиона;
 14. ДЦВ-ОВДА-ОБ-012 - Захтев за продужење/обнову важења овлашћења за летење на типу класи вишемоторних авиона;
 15. ДЦВ-ОВДА-ОБ-013 - Захтев за продужење/обнову важења овлашћења за инструментално летење (авион);
 16. ДЦВ-ОВДА-ОБ-014 - Захтев за продужење/обнову важења сертификата инструктора летења и инструктора инструменталног летења (авион);
 17. ДЦВ-ОВДА-ОБ-015 - Захтев за уклањање ограничења са сертификата инструктора летења (авион);
 18. ДЦВ-ОВДА-ОБ-016 - Захтев за продужење/обнову важења сертификата инструктора летења на типу (авион);
 19. ДЦВ-ОВДА-ОБ-017 - Захтев за продужење/обнову важења сертификата инструктора летења на класи (авион);
 20. ДЦВ-ОВДА-ОБ-018 - Захтев за продужење/обнову важења сертификата инструктора летења на уређају за симулирано летење (авион);
 21. ДЦВ-ОВДА-ОБ-019 - Захтев за продужење/обнову важења сертификата инструктора за овлашћење за пробне летове (авион);
 22. ДЦВ-ОВДА-ОБ-031 - Захтев за продузење/обнову вазења сертификата инструктора за сарадњу вишечлане посаде - MCCI;
 23. ДЦВ-ОВДА-ОБ-050 - Захтев за замену обрасца дозволе/сертификата/ауторизације;
 24. ДЦВ-ПЕЛ-ОБ-101(А) - Пријава за полагање теоријског испита за пилоте авиона;
 25. ДЦВ-PEL-ОБ-102LAPL(A)&PPL(A) - Пријава за полагање практичног испита за стицање дозволе LAPL(A)&PPL(A);
 26. ДЦВ-PEL-ОБ-102 CPL(A) - Пријава за полагање практичног испита за стицање дозволе професионалног пилота авиона CPL(A);
 27. ДЦВ-PEL-ОБ-102ATPL(A) - Пријава за полагање практичног испита за стицање дозволе транспортног пилота авиона (АТPL(A));
 28. ДЦВ-PEL-ОБ-102IR&EIR(A) - Пријава за полагање практичног испита за стицање овлашћења за инструментално летење IR & EIR(А);
 29. ДЦВ-PEL-ОБ-102MR(A) - Пријава за стицање овлашћења MR(А);
 30. ДЦВ-PEL-ОБ-102-SPA&MPA - Пријава за стицање овлашћења за летење на типу/класи авиона;
 31. ДЦВ-PEL-ОБ-102I(A) - Пријава за процену оспособљености за стицање сертификата инструктора на авиону;
 32. ДЦВ-PEL-ОБ-104(A) - Пријава за процену оспособљености  за стицање,подужење,проширење или обнову сертификата  испитивача (авион);
 33. ДЦВ-PEL-ОБ-105(A) - Захтев за валидацију летачке дозволе или овлашћења (авион);
 34. ДЦВ-PEL-ОБ-106(A) - Захтев за конверзију националне JAR неусаглашене дозволе у  PART-FCL дозволу (авион);
 35. ДЦВ-PEL-ОБ-106 - Захтев за конверзију националних JAR неусагласених овлашћења,сертификата и оспособљења у PART FCL дозволу;
 36. ДЦВ-PEL-ОБ-107(A) - Захтев за проверу услова за конверзију дозволе летачког особља стечене у иностранству  издатe у складу са ICAO ANNEX 1  (авиони);
 37. ДЦВ-PEL-ОБ-100 - Захтев за ванредни термин теоријског испита;
 38. ДЦВ-PEL-ОБ-108 - Захтев за проверу услова за валидацију PART-FCL дозволе;
 39. ДЦВ-PEL-ОБ-301ФТР - Пријава за полагање теоријског и практичног испита(овлашћење за пробне летове).

Центри за обуку

 1. ДЦВ-PEL-ОБ-N101 - Захтев за стицање  Потврде о праву на обучавање;
 2. ДЦВ-PEL-ОБ-N103 - Извештај са провере;
 3. ДЦВ-PEL-ОБ-N105 - Захтев за прелазак у други центар за обуку;
 4. ДЦВ-PEL-ОБ-LP-802 - Листа провере оперативног приручника;
 5. ДЦВ-PEL-ОБ-LP-803 - Листа провере приручника о обуци(ТМ);
 6. ДЦВ-PEL-ОБ-LP-804 - Листа провере за процену система за праћење усаглашености;
 7. Образац EASA Form 143  issue 1 Потврда о праву на обучавање;
 8. ДЦВ-PEL-ОБ-801 - Захтев за увођење промена у центрима за обуку (АТО).

Испити

  Теоријски испити :
   
  Практични испити - Обрасци :
   
  Спровођење испита из енглеског језика :