Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara 

Pozivaju se potencijalni korisnici usluga, koje u skladu sa Zakonom o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RSˮ, br. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15 - dr. zakon, 83/18 i 9/20), pruža Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, da daju primedbe i predloge na Predlog tarife taksi koje se plaćaju Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, u roku od 15 dana, počev od dana objavljivanja javnog poziva.Sve primedbe i predloge dostaviti na mejl adresu nebojsa.perunicic@cad.gov.rs 

Primedbe, predlozi i sugestije na tekst Predlog pravilnika o dozovolama i centrima za obuku vazduhoplovnih dispečera mogu se dostaviti Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije do 12. maja 2023. godine na adresu Skadarska 23, Beograd ili na e-mail adresu:predlozipropisa@cad.gov.rs