Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 22.07.2018 02:56:25

Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД 
Вести са сајта

Одржана вежба трагања и спасавања у цивилном ваздухопловству „Sarex 22-17“

Петак, 26.05.2017.
Одржана вежба трагања и спасавања у цивилном ваздухопловству „Sarex 22-17“

Одржана вежба трагања и спасавања у цивилном ваздухопловству „Sarex 22-17“

 

Спасилачко – кординациони центар (СКЦ) Директората цивилног ваздухопловства, Хеликоптерска јединица МУП-а, Војномедицинска академија, СМАТСА и Оперативни центар РВ и ПВО спровели су у среду, 24.маја, једну од најкомплекснијих вежби трагања и спасавања у цивилном ваздухопловству „SAREX 22-17“.

„Sarex 22-17“ формално је вежба пуног капацитета организована према годишњем плану вежби Сектора за трагање и спасавање Директората.

-          Вежба пуног капацитета (ICAO level III „Full Scale Exercise“) спроводи се ради оцењивања функције СКЦ и ангажованих учесника у трагању за ваздухопловом и спасавању лица у цивилном ваздухопловству. То су хеликоптерска јединица МУП-а, дежурни тим Војномедицинске академије, Оперативни центар РВиПВО кроз коришћење хелиодрома ВМА, као и службе за узбуњивање (Аlerting service) СМАТСА – рекао је Никола Шаранчић, шеф Спасилачко кординационог центра Директората.

Битан сегмент вежбе представља заправо њен почетак и координација са ITMCC центром COSPAS-SARSAT сателитског тима за детекцију активираног радио – предајника за случај нужде, ЕЛТ-а (Emergency Locator Transmitter). За потребе ове вежбе ЕЛТ је био активиран у покрету симулирајући ситуацију у којој га пилот активира у нужди, у случају губитка радио контакта, а пре слетања.

Према очекивању, сателитски ситем COSPAS-SARSAT детектовао је ЕЛТ активацију и путем Контролног центра мисије ITCC-a из Барија информације доставио СКЦ. Даље је тестирана припрема и начин узбуњивања. Деловање ангажованих учесника током спровођења операције трагања и спасавања.

Вежба је имала за циљ проверу заједничких процедура, праћење преузетих мера и поступака ангажованих учесника сходно потписаним споразумима. Од алрамирања СКЦ-а и дежурних јединица, преко ангажовања учесника у операцији трагања и спасавања, све до пружања прве помоћи унесрећеним и транспорта до одговарајуће здравствене установе и медицинског збрињавања.

Поред задатих циљева, први део вежбе био је у сврху међуународног тестирања новог MEOSAR сателитског система COSPAS-SARSAT, кроз детекцију ЕЛТ-а који је у покрету. Хеликоптерска јединица МУП-а је у вежби употребила своја два хеликоптера – Bell 212 и Jet Ranger (Bell 206). Тим за трагање у Jet Ranger-u је иницијалне географске координате (које су више пута ажуриране у реалном времену) добио кроз план трагања од СКА, а преко сателитског центра у Барију. Добијене координате посада Jet Rangera-a је претворила у оквирну зону трагања до које је прецизније долетела користећи ситем за лоцирање (Radio Direction Finder). За њим је летео Bell 212 са екипом тима спасиоца који су по доласку на место удес пружили прву помоћ повређеном и транспортовали га до хелиодрома на ВМА, где је преузет од стране дежурног тима ВМА, чиме је и вежба успешно окончана.


Назад на остале вести