Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

Међународни дан цивилног ваздухопловства

Субота, 06.12.2008.
Поводом 7. децембра Дана цивилног ваздухопловства, Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије запосленима у овом сектору у Републици и широм света, честита празник и жели много успеха у јачању глобалне мреже сигурности и безбедности ваздушног простора. 
 
Директорат цивилног ваздухопловства, као ваздухопловна власт, уз пуну подршку и сарадњу Министарсва за инфраструктуру Републике Србије, изузетно је поносан на резултате остварене на пољу безбедности и сигурности ваздушног саобраћаја, и на чињеницу да је Србија у свету већ препозната као лидер у региону. 
О томе говоре и извештаји Европске комисије, у којима је последње две године, цивилно ваздухопловство похваљено као најнапреднији вид саобраћаја и целокупне привреде у Србији. 
Тачно је да смо урадили много тога у изузетно кратком року:
  • постали  смо чланови најзначајнијих ваздухопловних организација у свету,
  • хармонизовали већину прописа са европским,
  • сертификовали београдски аеродрома за категорију 3б ( за рад у условима смањене видљивости)
  • добили европске ваздухопловне  дозволе, односно дозволе које издаје Директорат  постале су важеће у целој Европи (дозволе летача, механичара, школских центара, авио индустрије, медицинских ваздухопловних установа)
  • а Београд је изабран за РЕГИОНАЛНИ ТРЕНИНГ ЦЕНТАР  ЈАА (Заједничких ваздухопловних власти), трећи такве врсте у Европи.

Такви резултати нам дају мотив да радимо још боље и будемо успешнији у заједничком послу на системском развоју ваздушног простора Србије као важне европске раскрснице. 


Назад на остале вести