Редован термин тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 15. јула 2019. године. Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтеве Директорату најкасније до 08. јула 2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви /Обавештење о редовном термину тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому - јул 2019.Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Вести са сајта

Међународни дан цивилног ваздухопловства

Субота, 06.12.2008.
Поводом 7. децембра Дана цивилног ваздухопловства, Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије запосленима у овом сектору у Републици и широм света, честита празник и жели много успеха у јачању глобалне мреже сигурности и безбедности ваздушног простора. 
 
Директорат цивилног ваздухопловства, као ваздухопловна власт, уз пуну подршку и сарадњу Министарсва за инфраструктуру Републике Србије, изузетно је поносан на резултате остварене на пољу безбедности и сигурности ваздушног саобраћаја, и на чињеницу да је Србија у свету већ препозната као лидер у региону. 
О томе говоре и извештаји Европске комисије, у којима је последње две године, цивилно ваздухопловство похваљено као најнапреднији вид саобраћаја и целокупне привреде у Србији. 
Тачно је да смо урадили много тога у изузетно кратком року:
  • постали  смо чланови најзначајнијих ваздухопловних организација у свету,
  • хармонизовали већину прописа са европским,
  • сертификовали београдски аеродрома за категорију 3б ( за рад у условима смањене видљивости)
  • добили европске ваздухопловне  дозволе, односно дозволе које издаје Директорат  постале су важеће у целој Европи (дозволе летача, механичара, школских центара, авио индустрије, медицинских ваздухопловних установа)
  • а Београд је изабран за РЕГИОНАЛНИ ТРЕНИНГ ЦЕНТАР  ЈАА (Заједничких ваздухопловних власти), трећи такве врсте у Европи.

Такви резултати нам дају мотив да радимо још боље и будемо успешнији у заједничком послу на системском развоју ваздушног простора Србије као важне европске раскрснице. 


Назад на остале вести