Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

Закон о ваздушном саобраћају

Петак, 09.07.2010.
Влада Републике Србије је на данашњој седници усвојила Предлог закона о ваздушном саобраћају, који би на јесен требало да буде на дневном реду Народне скупштине. Нови закон биће правни основ за доношење подзаконских аката, којима ће се наше право у области ваздушног саобраћаја ускладити са европским уредбама и упутствима.
 

Предлог закона о ваздушном саобраћају 


Назад на остале вести