Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

Директорат цивилног ваздухопловства међу најбољима у Европи у области сертификације пилотских дозвола и центара за њихову обуку, оценио експертски тим ЕASA-e

Понедељак, 11.10.2010.
Експертски тим  Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја (EASA - European Aviation Safety Agency) је после петодневне детаљне инспекције рада Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије,од 4. до 9. октобра, оценио да српске ваздухопловне власти  одлично примењују европске стандарде у области сертификације пилотских дозвола, центара за обуку пилота и њихових лекарских уверења. То практично значи да су пилотске дозволе које издаје Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, не само признате у читавој Европи већ и изузетно цењене.
 
Према првим, прелиминарним резултатима експерата из Келна, српске ваздухопловне власти су у оквиру ове делатности међу најбољима у Европи, односно међу најбољима у оквиру ЕАSА-e, коју чине ваздухопловне власти земаља чланица Европске уније. Званични и детаљни извештај експерата биће достављен ДЦВ до краја идућег месеца.
 
Поред контроле рада ДЦВ, стручњаци за цивилно ваздухопловство из ЕУ,  проверавали су рад Директората  и на терену,  контролишући докуметацију неколико центара за обуку пилота.
 
Сврха посете експертског тима из Европске уније  била је да се детаљном контролом  рада  Директората  анализира и провери ниво  примене  процедура садржаних у радном аранжману који је 2008. године Директорат цивилног ваздухопловства потписао са Европском агенцијом за сигурност ваздушне пловидбе.
 
Екпертски тим Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја чинили су истакнути европски стручњаци из области пилотских лиценци и ваздухопловне медицине.
 

У Директорату цивилног ваздухопловства до краја октобра биће обављене  још две велике инспекције Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја ради провере примене европских  стандарда у области пловидбености, саобраћајне делатности и програма процене сигурности страних ваздухоплова  SAFA  - Safety Assesment of Foreign Aircraft Programme. 


Назад на остале вести