Сертификација инструктора у области обезбеђивања обавиће се почев од 03. јуна 2021.године, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  Нови термин априлског испитног рока биће спроведен у периоду од 23. априла до 29. априла 2021. године (не рачунајући дане викенда) Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк  Термини редовне сертификације одговорних руководилаца за обезбеђивање у ваздухопловству су одложени и одржаће се у периоду од 20.04. - 22.04.2021. године  Смернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења   

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије усвојио је нови План  организовања система трагања за ваздухопловом  и  спасавања лица у  цивилном  ваздухопловству Републике  Србије (у даљем тексту: План трагања и спасавања), којим се описује и дефинише начин организовања, управљања и функционисања система трагања за ваздухопловом и спасавања лица у цивилном ваздухопловству у Републици Србији.

План трагања и спасавања се примењује за покретање и вођење операција трагања и спасавања на територији Републике Србије,  а може се примењивати и на територији друге државе ако је то предвиђено међународним уговором закљученим са том државом. Такође, План трагања и спасавања се односи и на органе друге државе надлежне за трагање и спасавање који учествују у операцијама трагања и спасавања на територији Републике Србије, а у складу са Међународним уговорима.

План трагања и спасавања је израђен на основу Закона о ваздушном саобраћају Републике Србије, Уредбе о начину на који се ангажују учесници у трагању за ваздухопловом и спасавању лица у цивилном ваздухопловству, Правилника о пружању услуга трагања за ваздухопловом и спасавања лица, а који су усклађени са међународним стандардима и препорученом праксом у области трагања и спасавања.

План трагања и спасавања се примењује у раду Сектора за трагање и спасавање Директората и свих ангажованих учесника и субјеката током свог ангажовања у систему трагања за ваздухопловом и спасавања лица у цивилном ваздухопловству Републике Србије.

Линк: План трагања и спасавања се може преузети овде