Директорат је донео одлуке о продужењу рока важења овлашћења уписаних у сертификат особља обезбеђивања и продужењу рока важења одговорних руководилаца за обезбеђивање у ваздухопловству. Више информација у делу сајта Обезбеђивање/Обавештења и захтевиВлада Републике Србије 08.05.2020. године донела је Закључак којим препоручује авио-превозиоцима да због отказаних летова услед ванредних околности путницима издају ваучер на основу кога ће моћи да остваре своја права. Више информација у делу ОбавештењаСмернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења  Поводом сутуације проузроковане пандемијом вируса COVID-19 Европска комисија објавила је документ где се наводи да ће одштетни захтеви путника бити третирани у складу са ванредном ситуацијом, која ослобађа превозиоца обавезе исплате штете путницима. Више информација у делу Обавештења Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација   

Регистар ваздухоплова

DCV-AIR-OB-U001

Захтев за резервацију регистарске ознаке

DCV-AIR-OB-U002

Захтев за упис ваздухоплова у Регистар или Евиденцију ваздухоплова

DCV-AIR-OB-U003

Захтев за упис беспилотних ваздухоплова у Евиденцију ваздухоплова

DCV-AIR-OB-U004

Захтев за брисање ваздухоплова из Регистра или Евиденције ваздухоплова

DCV-AIR-OB-U005

Захтев за промену података у Регистру или Евиденцији ваздухоплова

DCV-AIR-OB-U006

Захтев за издавање Извода из Регистра ваздухоплова или Евиденције ваздухоплова

DCV-AIR-OB-U038

Захтев за издавање претходне сагласности ради уписа страног физичког или правног лица у власничко-кориснички лист Регистра ваздухоплова

 

Пловидбеност

DCV-AIR-OB-U007

Захтев за проверу пловидбености ваздухоплова (осим балона)

DCV-AIR-OB-U008

Захтев за проверу пловидбености балона

DCV-AIR-OB-U017

Обавештење о издавању или продужењу Потврде о провери пловидбености

DCV-AIR-OB-U018

Захтев за издавање потврде о пловидбености ваздухоплова за извоз

DCV-AIR-OB-U019

Захтев за издавање потврде о провери пловидбености ваздухоплова на основу препоруке

  

АОЦ - додатни захтев за пловидбеност

DCV-AIR-OB-U039

Листа провере усклађености са делом 26

 

Потврда о буци

DCV-AIR-OB-U010

Захтев за издавање Потврде о буци

 

Програм одржавања ваздухоплова

DCV-AIR-OB-U011

Захтев за одобрење Програма одржавања ваздухоплова

 

Kод за предајник за одређивање места несреће

DCV-AIR-OB-U012

Захтев за одређивање кода за предајник за одређивање места несреће

 

Kод за транспондер секундарног надзорног радара

DCV-AIR-OB-U013

Захтев за одређивање кода за транспондер секундарног надзорног радара

 

Систем техничке књиге ваздухоплова

DCV-AIR-OB-U015

Захтев за одобрење система техничке књиге ваздухоплова

 

Летачки приручник

DCV-AIR-OB-U016

Захтев за прихватање летачког приручника

 

Измене и  поправке

DCV-AIR-OB-U037

Захтев за прихватање или одобрење измене или поправке

 

Дозвола за лет

Образац 18Б

Одобрење услова лета

Образац 21

Захтев за издавање Дозволе за лет

 

Организације

Образац 2

Захтев за одобрење организације

Образац 4

Захтев за прихватање одговорног руководећег особља

DCV-AIR-OB-U035

Захтев за одобрење организације за производњу

DCV-AIR-OB-U036

Захтев за одобрење организације за пројектовање