Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку    
У Републици Србији воде се Регистар ваздухоплова Републике Србије и Евиденција ваздухоплова Републике Србије. У Регистар ваздухоплова се уписују све категорије ваздухоплова, изузев ултралаких ваздухоплова, аматерски грађених ваздухоплова и беспилотних ваздухоплова, који се уписују у Евиденцију ваздухоплова.
Регистар ваздухоплова и Евиденција ваздухоплова су јавне књиге које води Директорат цивилног ваздухопловства и процедуре које се односе на Регистар ваздухоплова су у складу са ЗВС.

  1. CAD-AIR-OB-U001 - Захтев за резервацију регистарске ознаке;
  2. CAD-AIR-OB-U002 - Захтев за упис ваздухоплова у Регистар или Евиденцију;
  3. CAD-AIR-OB-U003 - Захтев за упис беспилотних летелица у Евиденцију ваздухоплова;
  4. CAD-AIR-OB-U004 - Захтев за брисање података у Регистру или Евиденцији ваздухоплова;
  5. CAD-AIR-OB-U005 - Захтев за промену података у Регистру или Евиденцији ваздухоплова;
  6. CAD-AIR-OB-U006 - Захтев за издавање Извода из Регистра ваздухоплова или Евиденције ваздухоплова;
  7. CAD-AIR-OB-U038 - Захтев за издавање претходне сагласности ради уписа страног физичког или правног лица у власничко-кориснички лист Регистра ваздухоплова.