Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара Услови за улазак путника у Републику Србију, укључујући и информације за путнике који долазе из држава са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19, и путовање у иностранство се могу наћи на   интернет страници Министарства спољних послова https://www.mfa.gov.rs/ Семинар о безбедности у ваздухопловству презентован је на нашој интернет страници у секцији вести   Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк   Смернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења 

Обрасци

 1. ДЦВ-ОВДА-ОБ-001(Pg) Захтев за издавање дозволе (параглајдер)
 2. ДЦВ-ОВДА-ОБ-002(Pg) Захтев за издавање овлашћења (параглајдер)
 3. ДЦВ-ОВДА-ОБ-003(Pg) Захтев за издавање сертификата испитивача/ауторизације пилота ученика (параглајдер)
 4. ДЦВ-ОВДА-ОБ-004(Pg) Захтев за издавање дупликата дозволе/сертификата/ауторизације (параглајдер)
 5. ДЦВ-ОВДА-ОБ-050 захтев за замену обрасца дозволе/сертификата/ауторизације
 6. ДЦВ-PEL-ОБ-202(Pg) - Пријава за полагање теоријског и практичног испита за стицање дозволе и овлашћења пилота параглајдера
 7. ДЦВ-PEL-ОБ-PEL-205(Pg) - Захтев за признавање дозволе пилота параглајдера стечене у иностранству

Правилници и инструкције

 1. Правилник о дозволама и центрима за обуку пилота параглајдера („Службени гласник РС“, број 61/15)
 2. Инструкције за примену Правилника о дозволама и центрима за обуку пилота параглајдера („Службени гласник РС“, број 61 - 15)

Центри за обуку

 1. ДЦВ-PEL-ОБ-N201(Pg) - Захтев за стицање и измену потврде о праву на обучавање центра за обуку пилота параглајдера (АТО)
 2. ДЦВ-PEL-ОБ- N202(Pg)- Захтев за измену документације центра за обуку пилота параглајдера
 3. ДЦВ-PEL-ОБ-N203(Pg) - Извештај о извршеној основној/периодичној провери центра за обуку пилота параглајдера
 4. ДЦВ-PEL-ОБ-N204(Pg) - Потврда о праву на обучавање центра за обуку

Испити

  1. ДЦВ-PEL-ОБ-203(Pg)- Извештај са практичног испита за стицање дозволе и овлашћења пилота параглајдера
  2. ДЦВ-PEL-ОБ-203E(Pg) - Извештај са семинара стандардизације испитивача