Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара Услови за улазак путника у Републику Србију, укључујући и информације за путнике који долазе из држава са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19, и путовање у иностранство се могу наћи на   интернет страници Министарства спољних послова https://www.mfa.gov.rs/ Семинар о безбедности у ваздухопловству презентован је на нашој интернет страници у секцији вести   Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк   Смернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења 

 1. Правилник о дозволама и центрима за обуку ваздухопловних диспечера
 2. PEL-51 Захтев за полагање испита за стицање/обнову дозволе ваздухопловног диспечера
 3. ДЦВ-ОВДА-ОБ-001(FD) Захтев за издавање/обнову/продужење важења дозволе ваздухопловног диспечера
 4. ДЦВ-ОВДА-ОБ-002(FD) Захтев за издавање дупликата/замена обрасца дозволе ваздухопловног диспечера
 5. ДЦВ-ОВДА-ОБ-50 захтев за замену обрасца дозволе/сертификата/ауторизације
 6. PEL-54 Захтев за проверу услова за признавање дозволе ваздухопловног диспечера

Испити

 1. Распоред полагањa теоријских испитa у 2022. години;
 2. Распоред полагањa теоријских испитa у 2021. години;
 3. Упуство за полаганје теоријских испита

Центри за обуку

 1. ДЦВ-ПЕЛ-ОБ-N901 FD Захтев за стицање или продужење важења потврде о праву на обучавање центра за обуку ваздухопловних диспечара
 2. ДЦВ-ПЕЛ-ОБ-N902 FD Захтев за измене у центру за обуку ваздухопловних диспечара