Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара Услови за улазак путника у Републику Србију, укључујући и информације за путнике који долазе из држава са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19, и путовање у иностранство се могу наћи на   интернет страници Министарства спољних послова https://www.mfa.gov.rs/ Семинар о безбедности у ваздухопловству презентован је на нашој интернет страници у секцији вести   Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк   Смернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења 

Обавештења за 2022. годину

 

ААМ 1/2022

Упутство за израду Програма одржавања ваздухоплова за општу авијацију

ААМ 2/2022

Семинар о новој регулативи, стандардима и препорученој пракси из домена Одељења пловидбености

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обавештења за 2020. годину

 

ААМ 6/2020

Продужење периода важења компанијских ауторизација (Certification authorisation), обука, сертификата и сведочанстава за  особље које одржава ваздухоплове

ААМ 5/2020

Продужење периода важења дозвола особља које одржава ваздухоплове

ААМ 4/2020

Захтев за дефинисање јединственог имејла и контакт-особе за комуникацију са ДЦВ РС из домена Одељења пловидбености

ААМ 3/2020

Нова издања образаца

ААМ 2/2020

Продужење периода важења компанијских ауторизација (Certification authorisation), обука, сертификата и сведочанстава за  особље које одржава ваздухоплове

ААМ 1/2020

Продужење периода важења дозвола особља које одржава ваздухоплове

Обавештења за 2019. годину 

ААМ 2/2019

Упутство за пријављивање догађаја у којима су откривени делови који нису одобрени или делови који су са непознатим пореклом

ААМ 1/2019

Праћење и извршавање налога за пловидбеност