Сертификација инструктора у области обезбеђивања обавиће се почев од 03. јуна 2021.године, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  Нови термин априлског испитног рока биће спроведен у периоду од 23. априла до 29. априла 2021. године (не рачунајући дане викенда) Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк  Термини редовне сертификације одговорних руководилаца за обезбеђивање у ваздухопловству су одложени и одржаће се у периоду од 20.04. - 22.04.2021. године  Смернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења   

Обавештења за 2020. годину

ААМ 6/2020

Продужење периода важења компанијских ауторизација (Certification authorisation), обука, сертификата и сведочанстава за  особље које одржава ваздухоплове

ААМ 5/2020

Продужење периода важења дозвола особља које одржава ваздухоплове

ААМ 4/2020

Захтев за дефинисање јединственог имејла и контакт-особе за комуникацију са ДЦВ РС из домена Одељења пловидбености

ААМ 3/2020

Нова издања образаца

ААМ 2/2020

Продужење периода важења компанијских ауторизација (Certification authorisation), обука, сертификата и сведочанстава за  особље које одржава ваздухоплове

ААМ 1/2020

Продужење периода важења дозвола особља које одржава ваздухоплове

  

Обавештења за 2019. годину

ААМ 2/2019

Упутство за пријављивање догађаја у којима су откривени делови који нису одобрени или делови који су са непознатим пореклом

ААМ 1/2019

Праћење и извршавање налога за пловидбеност