Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara   Uslovi za ulazak putnika u Republiku Srbiju, uklјučujući i informacije za putnike koji dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19, i putovanje u inostranstvo se mogu naći na internet stranici Ministarstva spolјnih poslova https://www.mfa.gov.rs/  Seminar o bezbednosti u vazduhoplovstvu prezentovan je na našoj internet stranici u sekciji vesti   Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o - link   Smernice o očuvanju mentalnog zdravlja vazduhoplovnog osoblja koje je doneo Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS, možete pročitati u delu Obaveštenja 

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije usvojio je novi Plan  organizovanja sistema traganja za vazduhoplovom  i  spasavanja lica u  civilnom  vazduhoplovstvu Republike  Srbije (u daljem tekstu: Plan traganja i spasavanja), kojim se opisuje i definiše način organizovanja, upravljanja i funkcionisanja sistema traganja za vazduhoplovom i spasavanja lica u civilnom vazduhoplovstvu u Republici Srbiji.

Plan traganja i spasavanja se primenjuje za pokretanje i vođenje operacija traganja i spasavanja na teritoriji Republike Srbije,  a može se primenjivati i na teritoriji druge države ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom zaključenim sa tom državom. Takođe, Plan traganja i spasavanja se odnosi i na organe druge države nadležne za traganje i spasavanje koji učestvuju u operacijama traganja i spasavanja na teritoriji Republike Srbije, a u skladu sa Međunarodnim ugovorima.

Plan traganja i spasavanja je izrađen na osnovu Zakona o vazdušnom saobraćaju Republike Srbije, Uredbe o načinu na koji se angažuju učesnici u traganju za vazduhoplovom i spasavanju lica u civilnom vazduhoplovstvu, Pravilnika o pružanju usluga traganja za vazduhoplovom i spasavanja lica, a koji su usklađeni sa međunarodnim standardima i preporučenom praksom u oblasti traganja i spasavanja.

Plan traganja i spasavanja se primenjuje u radu Sektora za traganje i spasavanje Direktorata i svih angažovanih učesnika i subjekata tokom svog angažovanja u sistemu traganja za vazduhoplovom i spasavanja lica u civilnom vazduhoplovstvu Republike Srbije.

Link: Plan traganja i spasavanja se može preuzeti ovde