Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara   Uslovi za ulazak putnika u Republiku Srbiju, uklјučujući i informacije za putnike koji dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19, i putovanje u inostranstvo se mogu naći na internet stranici Ministarstva spolјnih poslova https://www.mfa.gov.rs/  Seminar o bezbednosti u vazduhoplovstvu prezentovan je na našoj internet stranici u sekciji vesti   Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o - link   Smernice o očuvanju mentalnog zdravlja vazduhoplovnog osoblja koje je doneo Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS, možete pročitati u delu Obaveštenja 

SAR Informator 2020 (u daljem tekstu: Informator) predstavlja informativno uputstvo za moguće učesnike sistema traganja i spasavanja u civilnom vazduhoplovstvu.

Informator ima za cilj da čitaocu ukaže na važeće propise u oblasti traganja za vazduhoplovom i spasavanja lica u civilnom vazduhoplovstvu Republike Srbije (u daljem tekstu: traganje i spasavanje), način na koji je uspostavljen sistem traganja i spasavanja, ulogu Direktorata, raspored primarnih jedinica u sistemu traganja i spasavanja, uvežbavanje učesnika sistema, kao važan postupak u slučaju udesa civilnog vazduhoplova.

Napomena: Preporuke, smernice i saveti, navedeni u Informatoru, namenjeni su prvenstveno obučenom ljudstvu službi zaduženih za reagovanje u slučaju vazduhoplovnog incidenta, ali mogu predstavljati i korisne informacije svim ostalim osobama koje, kao svedoci vazduhoplovnog udesa, mogu biti jedini koji momentalno mogu preduzeti korake na ublažavanju posledica udesa, spasavanju lica i pružanju prve pomoći ugroženima. Kako bi se izbeglo pogoršavanje situacije, ugrožavanje preživelih i sopstvene bezbednosti, potrebno je imati znanje o opasnostima koje mogu postojati na mestu vazduhoplovnog udesa.

Link: Informator možete preuzeti ovde