Direktorat je doneo odluke o produženju roka važenja ovlašćenja upisanih u sertifikat osoblja obezbeđivanja i produženju roka važenja odgovornih rukovodilaca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu. Više informacija u delu sajta Obezbeđivanje/Obaveštenja i zahteviVlada Republike Srbije 08.05.2020. godine donela je zaključak kojim preporučuje avio-prevoziocima da zbog otkazanih letova usled vanrednih okolnosti putnicima izdaju vaučer na osnovu koga će moći da ostvare svoja prava. Više informacija u delu ObaveštenjaSmernice o očuvanju mentalnog zdravlja vazduhoplovnog osoblja koje je doneo Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS, možete pročitati u delu ObaveštenjaPovodom situacije prouzrokovane pandemijom virusa COVID-19 Evropska komisija objavila je dokument gde se navodi da će odštetni zahtevi putnika biti tretirani u skladu sa vanrednom situacijom, koja oslobađa prevozioca obaveze isplate štete putnicima. Više informacija u delu ObaveštenjaDirektorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija  

Odredbom člana 62. Zakonom o vazdušnom saobraćaju predviđeno je da u traganju za vazduhoplovom i spasavanju lica učestvuju ministarstva nadležna za poslove odbrane, unutrašnje poslove i poslove zdravlja, organi opština, gradova, grada Beograda i autonomnih pokrajina, javna preduzeća i sva fizička i pravna lica koja mogu da pomognu.

Načini na koji se angažuju učesnici u traganju, propisala je Vlada RS kroz podzakonski akt „Uredba o načinu na koji se angažuju učesnici u traganju za vazduhoplovom i spasavanju lica u civilnom vazduhoplovstvu („Službeni glasnik RS“, broj 93/15)“.

Članom 2 stav 1  Uredbe precizirano je da učesnici u traganju i spasavanju koji, u zavisnosti od okolnosti, mogu da budu angažovani na zahtev spasilačko-koordinacionog centra (u daljem tekstu: SKC) u slučaju operacija traganja i spasavanja su:

1) Ministarstvo nadležno za poslove odbrane;

2) Ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove;

3) Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja;

4) Organi autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave;

5) Javna preduzeća i sva fizička i pravna lica koja mogu da pomognu;

6) Aero klubovi, vazduhoplovne organizacije i vazduhoplovna udruženja;

7) Specijalizovane jedinice za spasavanje;

8) Aerodromske službe:

   - Spasilačko-vatrogasna služba,

   - Služba hitne medicinske pomoći;

9) Pružalac usluga u vazdušnoj plovidbi;

10) Međunarodni Cospas-Sarsat program, kao satelitski sistem traganja i spasavanja koji detektuje signale sa radio predajnika za otkrivanje pozicije u slučaju nužde i prosleđuje dostupne informacije o detekciji SKC-a u okviru Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije.