Obaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi  Usvojene izmene i dopune Zakona o vazdušnom saobraćaju, više o tome možete videti na http://cad.gov.rs/strana/16551  Skraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci   Objavljeno Uputsvo za implementaciju Urebe(EU) 2016/539 (PBN). Više o tome na www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Od 01. jula 2018. godine Republička administrativna taksa iznosi 840,00 RSD. 

Obrasci

 1. PEL 1(P) - Zahtev za izdavanje dozvole/upis kategorije (padobranca)
 2. PEL 2(P) - Zahtev za izdavanje instruktorskog ovlašćenja (padobranca)
 3. PEL 3(P) - Zahtev za zamenu dozvole/pakera/potvrde pilota tandem (padobranca)
 4. PEL 4(P) - Zahtev za izdavanje autorizacije ispitivača/pakera (padobranca)
 5. PEL 5(P) - Zahtev za izdavanje duplikata dozvole/autorizacije (padobranca)
 6. PEL 102(P) - Prijava za polaganje teorijskog i praktičnog ispita za sticanje dozvole padobranca A kategorije
 7. PEL-102I(P) - Prijava za polaganje teorijskog i praktičnog ispita za sticanje ovlašćenja instruktora padobranstva
 8. PEL-105(P) - Zahtev za proveru uslova za konverziju dozvole padobranca stečene u inostranstvu

Pravilnici

 1. Pravilnik o dozvolama i centrima za obuku padobranaca („Službeni glasnik RS“, broj 110/14)
 2. Uputstvo za implementaciju Pravilnika o dozvolama i centrima za obuku padobranaca(„Službeni glasnik RS“, broj 110/14)

Centri za obuku

 1. PEL N101(P) - Zahtev za sticanje potvrde o pravu na obučavanje centra za obuku padobranaca
 2. PEL N102(P) - Zahtev za izmenu dokumentacije centra za obuku padobranaca
 3. PEL N103(P) - Izveštaj o izvršenoj proveri centra za obuku padobranaca
 4. PEL N104(P) - Potvrda o pravu na obučavanje

Ispiti

 1. PEL 103(P) - Izveštaj sa ispita za sticanje dozvole padobranca A,B,C i D kategorije
 2. PEL 103I(P) - Izveštaj sa ispita za sticanje ovlašćenja instruktora padobranstva
 3. PEL 103R(P) - Izveštaj sa ispita za sticanje autorizacije pakera padobrana 

Ispitivači

 1. Lista ovlašćenih ispitivača
 2. PEL 103E(P) - Izveštaj sa seminara standardizacije ispitivača