Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 86/19), koji stupa na snagu 14. decembra, predviđena je nova Republička administrativna taksa za rešenja kojim se odobrava transport ili tranzit naoružanja i vojne opreme. Iznos takse je 5590 dinara.  Uredba o privremeno rezervisanim i privremeno izdvojenim delovima vazdušnog prostora ("Službeni glasnik RS", broj 62/19) stupa na snagu 05.12.2019  Do 18. decembra 2019. godine možete poslati vaše primedbe, predloge i sugestije na tekst Predlog pravilnika o izmenama i dopuni Pravilnika o potvrdama o obučenosti i sertifikatima osoblja koje obavlja pregled obezbeđivanja i centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu.  

Obrasci

 1. PEL 1(P) - Zahtev za izdavanje dozvole/upis kategorije (padobranca)
 2. PEL 2(P) - Zahtev za izdavanje instruktorskog ovlašćenja (padobranca)
 3. PEL 3(P) - Zahtev za zamenu dozvole/pakera/potvrde pilota tandem (padobranca)
 4. PEL 4(P) - Zahtev za izdavanje autorizacije ispitivača/pakera (padobranca)
 5. PEL 5(P) - Zahtev za izdavanje duplikata dozvole/autorizacije (padobranca)
 6. PEL 102(P) - Prijava za polaganje teorijskog i praktičnog ispita za sticanje dozvole padobranca A kategorije
 7. PEL-102I(P) - Prijava za polaganje teorijskog i praktičnog ispita za sticanje ovlašćenja instruktora padobranstva
 8. PEL-105(P) - Zahtev za proveru uslova za konverziju dozvole padobranca stečene u inostranstvu

Pravilnici

 1. Pravilnik o dozvolama i centrima za obuku padobranaca („Službeni glasnik RS“, broj 110/14)
 2. Uputstvo za implementaciju Pravilnika o dozvolama i centrima za obuku padobranaca(„Službeni glasnik RS“, broj 110/14)

Centri za obuku

 1. PEL N101(P) - Zahtev za sticanje potvrde o pravu na obučavanje centra za obuku padobranaca
 2. PEL N102(P) - Zahtev za izmenu dokumentacije centra za obuku padobranaca
 3. PEL N103(P) - Izveštaj o izvršenoj proveri centra za obuku padobranaca
 4. PEL N104(P) - Potvrda o pravu na obučavanje

Ispiti

 1. PEL 103(P) - Izveštaj sa ispita za sticanje dozvole padobranca A,B,C i D kategorije
 2. PEL 103I(P) - Izveštaj sa ispita za sticanje ovlašćenja instruktora padobranstva
 3. PEL 103R(P) - Izveštaj sa ispita za sticanje autorizacije pakera padobrana 

Ispitivači

 1. Lista ovlašćenih ispitivača
 2. PEL 103E(P) - Izveštaj sa seminara standardizacije ispitivača