Од 03. јула 2024. године захтевe за летове беспилотних ваздухоплова подносити на uas@cad.gov.rs  Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку 

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије усвојио је нови План  организовања система трагања за ваздухопловом  и  спасавања лица у  цивилном  ваздухопловству Републике  Србије (у даљем тексту: План трагања и спасавања), којим се описује и дефинише начин организовања, управљања и функционисања система трагања за ваздухопловом и спасавања лица у цивилном ваздухопловству у Републици Србији.

План трагања и спасавања се примењује за покретање и вођење операција трагања и спасавања на територији Републике Србије,  а може се примењивати и на територији друге државе ако је то предвиђено међународним уговором закљученим са том државом. Такође, План трагања и спасавања се односи и на органе друге државе надлежне за трагање и спасавање који учествују у операцијама трагања и спасавања на територији Републике Србије, а у складу са Међународним уговорима.

План трагања и спасавања је израђен на основу Закона о ваздушном саобраћају Републике Србије, Уредбе о начину на који се ангажују учесници у трагању за ваздухопловом и спасавању лица у цивилном ваздухопловству, Правилника о пружању услуга трагања за ваздухопловом и спасавања лица, а који су усклађени са међународним стандардима и препорученом праксом у области трагања и спасавања.

План трагања и спасавања се примењује у раду Сектора за трагање и спасавање Директората и свих ангажованих учесника и субјеката током свог ангажовања у систему трагања за ваздухопловом и спасавања лица у цивилном ваздухопловству Републике Србије.

Линк: План трагања и спасавања се може преузети овде