Обавештење Директората за пилоте параглајдера можете прочитати на следећем линку  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара  Услови за улазак путника у Републику Србију, укључујући и информације за путнике који долазе из држава са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19, и путовање у иностранство се могу наћи на   интернет страници Министарства спољних послова www.mfa.gov.rs  Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк 

 Оперативна обавештења за 2022. годину 

 1. ОАМ 01/2022 - Семинар освежења знања за испитиваче

 

Оперативна обавештења за 2021. годину 

 

 1. ОАМ 1/2021 - Одлагање теоријског испитног рока
 2. ОАМ 2/2021 - Одлагање теоријског испитног рока
 3. ОАМ 3/2021 - Семинар освежења знања за испитиваче
 4. ОАМ 4/2021 - Продужавање рока важења дозвола, овлашћења и сертификата летачког особља 
 5. ОАМ 5/2021 - Briefing for non-Serbian examiners
 6. ОАМ 6/2021 - Комуникација АТО ДЦВ 
 7. ОАМ 7/2021 - Именовање особља ATO       

Оперативна обавештења за 2020. годину

 1. ОАМ 07/2020 - Продужавање рока важења дозвола, овлашћења, сертификата и ауторизација летачког особља и ваздухопловних диспечера;
 2. ОАМ 08/2020 - Измена процедура за подношење захтева, пријава и рекламација;
 3. ОАМ 10/2020 - Продужење временских рокова 
 4. ОАМ 07/2020 Ревизија 01 - Продужавање рока важења дозвола, овлашћења, сертификата и ауторизација летачког особља и ваздухопловних диспечера 
 5. ОАМ 11/2020 - Распоред полагања теоријских испита 
 6. ОАМ 11/2020 Ревизија 01 - Распоред полагања теоријских испита;
 7. ОАМ 07/2020 Ревизија 02 - Продужавање рока важења дозвола, овлашћења, сертификата и ауторизација летачког особља 
 8. ОАМ 11/2020 Ревизија 02 - Распоред полагања теоријских испита
 9. ОАМ 12/2020 - Продужавање рока за имплементацију PBN регулативе 
 10. OAM 11/2020 Ревизија 03 - Распоред полагања теоријских испита
 11. OAM 13/2020 - Пријава за полагање практичног испита за CPL(A)
 12. ОАМ 07/2020 Ревизија 03 - Продужавање рока важења дозвола, овлашћења, и сертификата летачког особља 

 

Оперативна обавештења за 2018. годину

 1. OAM 01/2018 - Семинар за испитиваче;
 2. OAM 02/2018 - Обнова овлашћења на типу и класи;
 3. OAM 03/2018 - Најава почетка обуке у АТО;
 4. OAM 04/2018 - Безбедно коришћење ваздушног  простора;
 5. OAM 05/2018 - Управљање променама у центрима за обуку ваздухопловног особља;

                                                                                    Оперативна обавештења за 2017. годину

 1. OAM 01/2017 - Валидација Part - FCL дозвола 
 2. OAM 02/2017 - CAMO - ATO;