Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку 

2024

 1. OAM 01/2024 
 2. OAM 02/2024

2023

 1. ОАМ 01/2023 - Семинар за испитиваче;
 2. ОАМ 02/2023 - Семинар за центре и организације за обуку - авиони и хеликоптери;
 3. OAM 03/2023 - Семинар за центре и организације за обуку - једрилице.

2022

 1. ОАМ 01/2022 - Семинар освежења знања за испитиваче.

2021

 1. ОАМ 01/2021 - Одлагање теоријског испитног рока;
 2. ОАМ 02/2021 - Одлагање теоријског испитног рока;
 3. ОАМ 03/2021 - Семинар освежења знања за испитиваче;
 4. ОАМ 04/2021 - Продужавање рока важења дозвола, овлашћења и сертификата летачког особља;
 5. ОАМ 05/2021 - Briefing for non-Serbian examiners;
 6. ОАМ 06/2021 - Комуникација АТО ДЦВ;
 7. ОАМ 07/2021 - Именовање особља ATO.

2020

 1. ОАМ 07/2020 - Продужавање рока важења дозвола, овлашћења, сертификата и ауторизација летачког особља и ваздухопловних диспечера;
 2. ОАМ 08/2020 - Измена процедура за подношење захтева, пријава и рекламација;
 3. ОАМ 10/2020 - Продужење временских рокова;
 4. ОАМ 07/2020 - Ревизија 01 - Продужавање рока важења дозвола, овлашћења, сертификата и ауторизација летачког особља и ваздухопловних диспечера;
 5. ОАМ 11/2020 - Распоред полагања теоријских испита;
 6. ОАМ 11/2020 - Ревизија 01 - Распоред полагања теоријских испита;
 7. ОАМ 07/2020 - Ревизија 02 - Продужавање рока важења дозвола, овлашћења, сертификата и ауторизација летачког особља;
 8. ОАМ 11/2020 - Ревизија 02 - Распоред полагања теоријских испита;
 9. ОАМ 12/2020 - Продужавање рока за имплементацију PBN регулативе; 
 10. OAM 11/2020 - Ревизија 03 - Распоред полагања теоријских испита;
 11. OAM 13/2020 - Пријава за полагање практичног испита за CPL(A);
 12. ОАМ 07/2020 - Ревизија 03 - Продужавање рока важења дозвола, овлашћења, и сертификата летачког особља.

2018

 1. OAM 01/2018 - Семинар за испитиваче;
 2. OAM 02/2018 - Обнова овлашћења на типу и класи;
 3. OAM 03/2018 - Најава почетка обуке у АТО;
 4. OAM 04/2018 - Безбедно коришћење ваздушног  простора;
 5. OAM 05/2018 - Управљање променама у центрима за обуку ваздухопловног особља.

2017

 1. OAM 01/2017 - Валидација Part - FCL дозвола;
 2. OAM 02/2017 - CAMO - ATO.