Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 

2023

 1. ОАМ 01/2023 - Семинар за испитиваче. 

2022

 1. ОАМ 01/2022 - Семинар освежења знања за испитиваче. 

2021

 1. ОАМ 01/2021 - Одлагање теоријског испитног рока;
 2. ОАМ 02/2021 - Одлагање теоријског испитног рока;
 3. ОАМ 03/2021 - Семинар освежења знања за испитиваче;
 4. ОАМ 04/2021 - Продужавање рока важења дозвола, овлашћења и сертификата летачког особља;
 5. ОАМ 05/2021 - Briefing for non-Serbian examiners;
 6. ОАМ 06/2021 - Комуникација АТО ДЦВ;
 7. ОАМ 07/2021 - Именовање особља ATO.

2020

 1. ОАМ 07/2020 - Продужавање рока важења дозвола, овлашћења, сертификата и ауторизација летачког особља и ваздухопловних диспечера;
 2. ОАМ 08/2020 - Измена процедура за подношење захтева, пријава и рекламација;
 3. ОАМ 10/2020 - Продужење временских рокова;
 4. ОАМ 07/2020 - Ревизија 01 - Продужавање рока важења дозвола, овлашћења, сертификата и ауторизација летачког особља и ваздухопловних диспечера;
 5. ОАМ 11/2020 - Распоред полагања теоријских испита;
 6. ОАМ 11/2020 - Ревизија 01 - Распоред полагања теоријских испита;
 7. ОАМ 07/2020 - Ревизија 02 - Продужавање рока важења дозвола, овлашћења, сертификата и ауторизација летачког особља;
 8. ОАМ 11/2020 - Ревизија 02 - Распоред полагања теоријских испита;
 9. ОАМ 12/2020 - Продужавање рока за имплементацију PBN регулативе; 
 10. OAM 11/2020 - Ревизија 03 - Распоред полагања теоријских испита;
 11. OAM 13/2020 - Пријава за полагање практичног испита за CPL(A);
 12. ОАМ 07/2020 - Ревизија 03 - Продужавање рока важења дозвола, овлашћења, и сертификата летачког особља.

2018

 1. OAM 01/2018 - Семинар за испитиваче;
 2. OAM 02/2018 - Обнова овлашћења на типу и класи;
 3. OAM 03/2018 - Најава почетка обуке у АТО;
 4. OAM 04/2018 - Безбедно коришћење ваздушног  простора;
 5. OAM 05/2018 - Управљање променама у центрима за обуку ваздухопловног особља.

2017

 1. OAM 01/2017 - Валидација Part - FCL дозвола;
 2. OAM 02/2017 - CAMO - ATO.