Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку    

2023

 1. OAM 01/2023;
 2. OAM 02/2023.

2022

 1. OAM 01/2022;
 2. OAM 02/2022;
 3. OAM 03/2022;
 4. OAM 04/2022.

2021

 1. ОАМ 01/2021;
 2. OAM 02/2021;
 3. OAM 03/2021;
 4. OAM 04/2021;
 5. OAM 05/2021;
 6. OAM 06/2021.

2020

 1. ОАМ 01/2020;
 2. ОАМ 05/2020;
 3. ОАМ 02/2020;
 4. ОАМ 02/2020 - R1;
 5. ОАМ 03/2020;
 6. ОАМ 02/2020 - R2;
 7. ОАМ 06/2020;
 8. ОАМ 07/2020;
 9. ОАМ 08/2020;
 10. ОАМ 09/2020;
 11. ОАМ 10/2020;
 12. ОАМ 11/2020;
 13. ОАМ 12/2020;
 14. ОАМ 13/2020;
 15. ОАМ 14/2020;
 16. ОАМ 15/2020.

2019

 1. ОАМ 01/2019;
 2. ОАМ 02/2019;
 3. ОАМ 03/2019;
 4. ОАМ 04/2019;
 5. OAM 05/2019;
 6. OAM 06/2019;
 7. OAM 07/2019;
 8. OAM 08/2019;
 9. OAM 09/2019;
 10. OAM 10/2019.

2018

 1. ОАМ 01/2018;
 2. ОАМ 02/2018;
 3. ОАМ 03/2018;
 4. ОАМ 04/2018;
 5. ОАМ 05/2018.

2017

 1. OAM 01/2017;
 2. OAM 02/2017.

2016

 1. OAM 01-2016 - летови у ваздушном простору Сомалије (Прилог);
 2. OAM 02-2016 - Обавештавање Директората о променама за које није потребно одобрење Директората;
 3. OAM 03-2016 - Нове тарифе такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије;
 4. OAM 04-2016 - Класификација разлика уређаја за симулирање летења и авиона из флоте оператера;
 5. OAM 05-2016 - КОРЕКЦИЈА - Нове тарифе такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије;
 6. OAM 06-2016 - Промене у прописима из области превоза опасног терета (Прописи из области превоза опасног терета);
 7. OAM 07-2016 - Нови пропис којим је регулисан јавни авио-превоз и некомерцијално летење (Прописи);
 8. OAM 08-2016 - Нови образац Захтева за одобрење коришћења уређаја за симулирање летења (Образац);
 9. ОАМ 09-2016 - Нови прихватљиви начини усаглашавања који се односе на прелазну и периодичну обуку и проверу летачких посада.

2015

 1. OAM 02-2015 - Информација о затварању граничних прелаза и контролних пунктова (Прилог);
 2. OAM 03-2015 - Информација о коришћењу ваздушног простора Пакистана (Прилог);
 3. OAM 04-2015 - Информација о коришћењу ваздушног простора FIR Либије (Прилог);
 4. OAM 05-2015 - Издавање НОТАМ обавештења за подручје Либије;
 5. OAM 06-2015 - Информација о препоруци Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја (EASA) (Прилог);
 6. OAM 07-2015 - Ваздушни простор Јемена (Прилог);
 7. OAM 09-2015 - Коришћење ваздухоплова уписаних у Регистар ваздухоплова Републике Мађарске;
 8. OAM 10-2015 - Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају („Сужбени Гласник РС“, Број 45/15);
 9. OAM 11-2015 - Именовање лица које ће вршити провере на линији;
 10. OAM 12-2015 - Извештавање о спроведеним корективним мерама;
 11. OAM 13-2015 - Извештавање о планираним обукама и проверама;
 12. OAM 14-2015 - Заједничко коришћење ваздушног простора и оперативне процедуре за избегавање судара у ваздуху;
 13. OAM 15-2015 - Пријављивање догађаја у цивилном ваздухопловству;
 14. OAM 16-2015 - Обавеза пријављивања сумњивих радњи надлежним властима на аеродромима Републике Немачке (Прилог);
 15. OAM 17-2015 - Обавезно осигурање у ваздушном саобраћају;
 16. OAM 18-2015 - Информација о пружању услуга у ваздушној пловидби у ваздушном простору Украјине (Прилог);
 17. OAM 19-2015 - Информација о рестрикција у ваздушном простору Авганистана (Прилог);
 18. OAM 20-2015 - Продужење рока за предузимање радњи;
 19. OAM 21-2015 - Стицање овлашћења инструктора из области транспорта опасног терета.

2014

 1. OAM 01-2014 - Подаци о оствареном налету;
 2. OAM 02-2014 - Правилник о оперативној дозволи (Прилог);
 3. OAM 03-2014 - Упутство за одобравање уређаја за симулирање летења;
 4. OAM 04-2014 - Промена визног режима Народне Републике Кине и Вишенационалне Државе Боливије;
 5. OAM 05-2014 - Коришћење ваздухоплова у подручју Крима (Симферопол FIR) (Прилог);
 6. OAM 06-2014 - EASA Safety Information Bulletin (Прилог);
 7. OAM 07-2014 - Летови у ваздушном простору изнад подручја погођених поплавама;
 8. OAM 08-2014 - Нередовна слетања у Ираку (Прилог);
 9. OAM 09-2014 - Привремене процедуре коришћења бразилског ваздушног простора (Прилог 1Прилог 2);
 10. OAM 10-2014 - Покретање пилот пројекта за промену методологије за прикупљање захтева за обезбеђење ваздухопловног транспорта за потребе УН мировних операција и Специјалних УН политичких мисија (Прилог);
 11. OAM 11-2014 - EASA Safety Information Bulletin (Прилог);
 12. OAM 12-2014 - EASA Safety Information Bulletin (Прилог) - Није на снази;
 13. OAM 14-2014 - Превоз опасног терета (инфективних супстанци) и лица за које се сумња да су заражени вирусом еболе;
 14. OAM 15-2014 - Технички и адмнистративни захтеви за оператере из трећих земаља (Уредба (ЕУ) 452/2014 – TCO REGULATION);
 15. OAM 16-2014 - Елементи за које је потребно прибаити претходну сагласнот Директората;
 16. OAM 18-2014 - Правилник о јавном авио-превозу (Прилог);
 17. OAM 19-2014 - Безбедносни билтен Европске агенције за ваздухопловну безбедност (Прилог);
 18. OAM 20-2014 - Процедура за одобравање промена за које није потребно претходно одобрење директорат (Прилог);
 19. OAM 21-2014 - Обавезно осигурање у ваздушном соабраћају;
 20. OAM 22-2014 - Електронске цигарете.

2013

 1. OAM 01-2013 - Безбедност цивилних ваздухоплова који лете у области информисања у лету (FIR) Дамаск;
 2. OAM 02-2013 - Прихватање одговорног руководиоца, одговорних лица и руководиоца квалитета.

2012

 1. OAM 01-2012 - Провера спремности посаде и ваздухоплова пред лет;
 2. OAM 02-2012 - Образац за пријаву обука и провера;
 3. OAM 03-2012 - Прихватање одговорног руководиоца, одговорних лица и руководиоца квалитета;
 4. OAM 04-2012 - Упуставо за дефинисање програма провере психофизичког стања ваздухопловног особља;
 5. OAM 05-2012 - Обавештење о радовима на аеродрому LFPG (CDG);
 6. OAM 06-2012 - Обавештење о новим правилницима;
 7. OAM 07-2012 - Старосна граница за обављање послова пилота у комерцијалној делатности;
 8. OAM 08-2012 - Искакање падобранаца и републичке административне таксе;
 9. OAM 09-2012 - Упутство за прихватање лица које врши обуку из области управаљања радом чланова посаде ваздухоплова;
 10. OAM 10-2012 - Обавештење о промени форме ICAO плана лета;
 11. OAM 11-2012 - Упутство за одобравање уређаја за симулирање летења;
 12. OAM 12-2012 - Упутство за стицање овлашћења инструктора за стручно оспособљавање лица за послове у транспорту опасног терета у ваздушном саобраћају;
 13. OAM 13-2012 - Услови и поступак прихватања лица која врше линијске провере;
 14. OAM 14-2012 - Листа усаглашености са одељком IV Правилника о пружању услуга из ваздуха и превоза за сопствене потребе.

2011

 1. OAM 01-2011;
 2. OAM 01-2011 - прилог;
 3. OAM 02-2011;
 4. OAM 03-2011;
 5. AIP SUP- BEOGRAD/Nikola Tesla AD - TEMPORARY PROCEDURES;
 6. OAM 04-2011;
 7. OAM 05-2011;
 8. OAM 06-2011;
 9. OAM 07-2011;
 10. OAM 08-2011;
 11. OAM 09-2011.

2010

 1. OAM 01-2010;
 2. OAM 02-2010;
 3. OAM 03-2010;
 4. OAM 04-2010;
 5. OAM 05-2010;
 6. OAM 06-2010;
 7. OAM 07-2010;
 8. OAM 07-2010 - прилог;
 9. OAM 08-2010;
 10. OAM 08-2010 - прилог;

2009

 1. OAM 01-2009;
 2. OAM 02-2009;
 3. OAM 03-2009;
 4. OAM 04-2009;
 5. OAM 05-2009;
 6. OAM 06-2009;
 7. OAM 07-2009;
 8. OAM 08-2009;
 9. OAM 09-2009;
 10. OAM 10-2009;
 11. OAM 11-2009;
 12. OAM 12-2009;
 13. OAM 13-2009;
 14. OAM 14-2009;
 15. OAM 15-2009;
 16. OAM 16-2009,
 17. OAM 17-2009.

2008

 1. OAM 01-2008;
 2. OAM 02-2008;
 3. OAM 03-2008;
 4. OAM 04-2008,
 5. OAM 05-2008;
 6. OAM 06-2008;
 7. OAM 07-2008;
 8. OAM 08-2008,
 9. OAM 09-2008;
 10. OAM 10-2008;
 11. OAM 10-2008 за проц;
 12. OAM 11-2008.

2007

 1. OAM 01-2007;
 2. OAM 02-2007;
 3. OAM 03-2007;
 4. OAM 04-2007;
 5. OAM 05-2007;
 6. OAM 06-2007;
 7. OAM 07-2007;
 8. OAM 08-2007;
 9. OAM 09-2007.

2006

 1. OAM 01-2006;
 2. OAM 02-2006;
 3. OAM 03-2006;
 4. OAM 04-2006;
 5. OAM 05-2006;
 6. OAM 06-2006;
 7. OAM 07-2006;
 8. OAM 08-2006;
 9. OAM 09-2006.