Од 03. јула 2024. године захтевe за летове беспилотних ваздухоплова подносити на uas@cad.gov.rs  Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку 

Обрасци

 1. ДЦВ-ОВДА-ОБ-001(Pg) - Захтев за издавање дозволе (параглајдер);
 2. ДЦВ-ОВДА-ОБ-002(Pg) - Захтев за издавање овлашћења (параглајдер);
 3. ДЦВ-ОВДА-ОБ-003(Pg) - Захтев за издавање сертификата испитивача/ауторизације пилота ученика (параглајдер);
 4. ДЦВ-ОВДА-ОБ-004(Pg) - Захтев за издавање дупликата дозволе/сертификата/ауторизације (параглајдер);
 5. ДЦВ-ОВДА-ОБ-050 - Захтев за замену обрасца дозволе/сертификата/ауторизације;
 6. ДЦВ-PEL-ОБ-202(Pg) - Пријава за полагање теоријског и практичног испита за стицање дозволе и овлашћења пилота параглајдера;
 7. ДЦВ-PEL-ОБ-PEL-205(Pg) - Захтев за признавање дозволе пилота параглајдера стечене у иностранству.

Центри за обуку

 1. ДЦВ-PEL-ОБ-N201(Pg) - Захтев за стицање и измену потврде о праву на обучавање центра за обуку пилота параглајдера (АТО);
 2. ДЦВ-PEL-ОБ-N202(Pg) - Захтев за измену документације центра за обуку пилота параглајдера;
 3. ДЦВ-PEL-ОБ-N203(Pg) - Извештај о извршеној основној/периодичној провери центра за обуку пилота параглајдера;
 4. ДЦВ-PEL-ОБ-N204(Pg) - Потврда о праву на обучавање центра за обуку.

Испити

 1. ДЦВ-PEL-ОБ-203(Pg) - Извештај са практичног испита за стицање дозволе и овлашћења пилота параглајдера;
 2. ДЦВ-PEL-ОБ-203E(Pg) - Извештај са семинара стандардизације испитивача.