Обавештење Директората за пилоте параглајдера можете прочитати на следећем линку  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара  Услови за улазак путника у Републику Србију, укључујући и информације за путнике који долазе из држава са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19, и путовање у иностранство се могу наћи на   интернет страници Министарства спољних послова www.mfa.gov.rs  Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк  

Обрасци

 1. ДЦВ-ОВДА-ОБ-001(Pg) - Захтев за издавање дозволе (параглајдер);
 2. ДЦВ-ОВДА-ОБ-002(Pg) - Захтев за издавање овлашћења (параглајдер);
 3. ДЦВ-ОВДА-ОБ-003(Pg) - Захтев за издавање сертификата испитивача/ауторизације пилота ученика (параглајдер);
 4. ДЦВ-ОВДА-ОБ-004(Pg) - Захтев за издавање дупликата дозволе/сертификата/ауторизације (параглајдер);
 5. ДЦВ-ОВДА-ОБ-050 - Захтев за замену обрасца дозволе/сертификата/ауторизације;
 6. ДЦВ-PEL-ОБ-202(Pg) - Пријава за полагање теоријског и практичног испита за стицање дозволе и овлашћења пилота параглајдера;
 7. ДЦВ-PEL-ОБ-PEL-205(Pg) - Захтев за признавање дозволе пилота параглајдера стечене у иностранству.

Центри за обуку

 1. ДЦВ-PEL-ОБ-N201(Pg) - Захтев за стицање и измену потврде о праву на обучавање центра за обуку пилота параглајдера (АТО);
 2. ДЦВ-PEL-ОБ-N202(Pg) - Захтев за измену документације центра за обуку пилота параглајдера;
 3. ДЦВ-PEL-ОБ-N203(Pg) - Извештај о извршеној основној/периодичној провери центра за обуку пилота параглајдера;
 4. ДЦВ-PEL-ОБ-N204(Pg) - Потврда о праву на обучавање центра за обуку.

Испити

 1. ДЦВ-PEL-ОБ-203(Pg) - Извештај са практичног испита за стицање дозволе и овлашћења пилота параглајдера;
 2. ДЦВ-PEL-ОБ-203E(Pg) - Извештај са семинара стандардизације испитивача.