Podnošenje reklamacija putnika preko veb forme na sajtu Direktorata, više o tome na linku  Od 01.07.2023. godine Republička administrativna taksa iznosi 1040,00 dinara Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku   
Vesti sa sajta

Saopštenje Direktorata - pojednostavljen proces podnošenja reklamacija putnika

Petak, 18.08.2023.
Saopštenje Direktorata - pojednostavljen proces podnošenja reklamacija putnika

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije uveo je nov i praktičan način podnošenja reklamacija putnika putem nove web forme dostupne na sajtu www.cad.gov.rs u odeljku koji se bavi zaštitom prava putnika. 

Na ovaj način Direktorat nastoji da korisnicima olakša i pojednostavi proces podnošenja reklamacija, kako bi u svega par koraka mogli da upute svoju žalbu.

 

Reklamacije putnika na rad operatera vazduhoplova kao i operatera aerodroma, podnose se preko forme koja se nalazi na veb sajtu Direktorata na stranici „Prava putnika“. 

 

Ovim putem se informiše da online podnošenje reklamacije na adresu e-pošte reklamacijeputnika@cad.gov.rs prestaje sa radom u sklopu automatizovanja procesa podnošenja reklamacija.


Nazad na ostale vesti