Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara 

2023

 1. OAM 01/2023 - Seminar za ispitivače. 

2022

 1. OAM 01/2022 - Seminar osveženja znanja za ispitivače. 

2021

 1. OAM 01/2021 - Odlaganje teorijskog ispitnog roka;
 2. OAM 02/2021 - Odlaganje teorijskog ispitnog roka;
 3. OAM 03/2021 - Seminar osveženja znanja za ispitivače;
 4. OAM 04/2021 - Produžavanje roka važenja dozvola, ovlašćenja i sertifikata letačkog osoblja;
 5. OAM 05/2021 - Briefing for non-Serbian examiners;
 6. OAM 06/2021 - Komunikacija ATO DCV;
 7. OAM 07/2021 - Imenovanje osoblja ATO.

2020

 1. OAM 07/2020 - Produžavanje roka važenja dozvola, ovlašćenja, sertifikata i autorizacija letačkog osoblja i vazduhoplovnih dispečera;
 2. OAM 08/2020 - Izmena procedura za podnošenje zahteva, prijava i reklamacija;
 3. OAM 10/2020 - Produženje vremenskih rokova;
 4. OAM 07/2020 - Revizija 01 - Produžavanje roka važenja dozvola, ovlašćenja, sertifikata i autorizacija letačkog osoblja i vazduhoplovnih dispečera;
 5. OAM 11/2020 - Raspored polaganja teorijskih ispita;
 6. OAM 11/2020 - Revizija 01 - Raspored polaganja teorijskih ispita;
 7. OAM 07/2020 - Revizija 02 - Produžavanje roka važenja dozvola, ovlašćenja, sertifikata i autorizacija letačkog osoblja;
 8. OAM 11/2020 - Revizija 02 - Raspored polaganja teorijskih ispita;
 9. OAM 12/2020 - Produžavanje roka za implementaciju PBN regulative; 
 10. OAM 11/2020 - Revizija 03 - Raspored polaganja teorijskih ispita;
 11. OAM 13/2020 - Prijava za polaganje praktičnog ispita za CPL(A);
 12. OAM 07/2020 - Revizija 03 - Produžavanje roka važenja dozvola, ovlašćenja, i sertifikata letačkog osoblja.

2018

 1. OAM 01/2018 - Seminar za ispitivače;
 2. OAM 02/2018 - Obnova ovlašćenja na tipu i klasi;
 3. OAM 03/2018 - Najava početka obuke u ATO;
 4. OAM 04/2018 - Bezbedno korišćenje vazdušnog  prostora;
 5. OAM 05/2018 - Upravljanje promenama u centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja.

2017

 1. OAM 01/2017 - Validacija Part - FCL dozvola;
 2. OAM 02/2017 - CAMO - ATO.