Podnošenje reklamacija putnika preko veb forme na sajtu Direktorata, više o tome na linku  Od 01.07.2023. godine Republička administrativna taksa iznosi 1040,00 dinara  Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku 

2023

 1. OAM 01/2023;
 2. OAM 02/2023.

2022

 1. OAM 01/2022;
 2. OAM 02/2022;
 3. OAM 03/2022;
 4. OAM 04/2022.

2021

 1. OAM 01/2021;
 2. OAM 02/2021;
 3. OAM 03/2021;
 4. OAM 04/2021;
 5. OAM 05/2021;
 6. OAM 06/2021.

2020

 1. OAM 01/2020;
 2. OAM 05/2020;
 3. OAM 02/2020;
 4. OAM 02/2020 - R1;
 5. OAM 03/2020;
 6. OAM 02/2020 - R2;
 7. OAM 06/2020;
 8. OAM 07/2020;
 9. OAM 08/2020;
 10. OAM 09/2020;
 11. OAM 10/2020;
 12. OAM 11/2020;
 13. OAM 12/2020;
 14. OAM 13/2020;
 15. OAM 14/2020;
 16. OAM 15/2020.

2019

 1. OAM 01/2019;
 2. OAM 02/2019;
 3. OAM 03/2019;
 4. OAM 04/2019;
 5. OAM 05/2019;
 6. OAM 06/2019;
 7. OAM 07/2019;
 8. OAM 08/2019;
 9. OAM 09/2019;
 10. OAM 10/2019.

2018

 1. OAM 01/2018;
 2. OAM 02/2018;
 3. OAM 03/2018;
 4. OAM 04/2018;
 5. OAM 05/2018.

2017

 1. OAM 01/2017;
 2. OAM 02/2017.

2016

 1. OAM 01-2016 - letovi u vazdušnom prostoru Somalije (Prilog);
 2. OAM 02-2016 - Obaveštavanje Direktorata o promenama za koje nije potrebno odobrenje Direktorata;
 3. OAM 03-2016 - Nove tarife taksi za pružanje usluga Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije;
 4. OAM 04-2016 - Klasifikacija razlika uređaja za simuliranje letenja i aviona iz flote operatera;
 5. OAM 05-2016 - KOREKCIJA - Nove tarife taksi za pružanje usluga Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije;
 6. OAM 06-2016 - Promene u propisima iz oblasti prevoza opasnog tereta (Propisi iz oblasti prevoza opasnog tereta);
 7. OAM 07-2016 - Novi propis kojim je regulisan javni avio-prevoz i nekomercijalno letenje (Propisi);
 8. OAM 08-2016 - Novi obrazac Zahteva za odobrenje korišćenja uređaja za simuliranje letenja (Obrazac);
 9. OAM 09-2016 - Novi prihvatljivi načini usaglašavanja koji se odnose na prelaznu i periodičnu obuku i proveru letačkih posada.

2015

 1. OAM 02-2015 - Informacija o zatvaranju graničnih prelaza i kontrolnih punktova (Prilog);
 2. OAM 03-2015 - Informacija o korišćenju vazdušnog prostora Pakistana (Prilog);
 3. OAM 04-2015 - Informacija o korišćenju vazdušnog prostora FIR Libije (Prilog);
 4. OAM 05-2015 - Izdavanje NOTAM obaveštenja za područje Libije;
 5. OAM 06-2015 - Informacija o preporuci Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja (EASA) (Prilog);
 6. OAM 07-2015 - Vazdušni prostor Jemena (Prilog);
 7. OAM 09-2015 - Korišćenje vazduhoplova upisanih u Registar vazduhoplova Republike Mađarske;
 8. OAM 10-2015 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju („Sužbeni Glasnik RS“, Broj 45/15);
 9. OAM 11-2015 - Imenovanje lica koje će vršiti provere na liniji;
 10. OAM 12-2015 - Izveštavanje o sprovedenim korektivnim merama;
 11. OAM 13-2015 - Izveštavanje o planiranim obukama i proverama;
 12. OAM 14-2015 - Zajedničko korišćenje vazdušnog prostora i operativne procedure za izbegavanje sudara u vazduhu;
 13. OAM 15-2015 - Prijavljivanje događaja u civilnom vazduhoplovstvu;
 14. OAM 16-2015 - Obaveza prijavljivanja sumnjivih radnji nadležnim vlastima na aerodromima Republike Nemačke (Prilog);
 15. OAM 17-2015 - Obavezno osiguranje u vazdušnom saobraćaju;
 16. OAM 18-2015 - Informacija o pružanju usluga u vazdušnoj plovidbi u vazdušnom prostoru Ukrajine (Prilog);
 17. OAM 19-2015 - Informacija o restrikcija u vazdušnom prostoru Avganistana (Prilog);
 18. OAM 20-2015 - Produženje roka za preduzimanje radnji;
 19. OAM 21-2015 - Sticanje ovlašćenja instruktora iz oblasti transporta opasnog tereta.

2014

 1. OAM 01-2014 - Podaci o ostvarenom naletu;
 2. OAM 02-2014 - Pravilnik o operativnoj dozvoli (Prilog);
 3. OAM 03-2014 - Uputstvo za odobravanje uređaja za simuliranje letenja;
 4. OAM 04-2014 - Promena viznog režima Narodne Republike Kine i Višenacionalne Države Bolivije;
 5. OAM 05-2014 - Korišćenje vazduhoplova u području Krima (Simferopol FIR) (Prilog);
 6. OAM 06-2014 - EASA Safety Information Bulletin (Prilog);
 7. OAM 07-2014 - Letovi u vazdušnom prostoru iznad područja pogođenih poplavama;
 8. OAM 08-2014 - Neredovna sletanja u Iraku (Prilog);
 9. OAM 09-2014 - Privremene procedure korišćenja brazilskog vazdušnog prostora (Prilog 1Prilog 2);
 10. OAM 10-2014 - Pokretanje pilot projekta za promenu metodologije za prikupljanje zahteva za obezbeđenje vazduhoplovnog transporta za potrebe UN mirovnih operacija i Specijalnih UN političkih misija (Prilog);
 11. OAM 11-2014 - EASA Safety Information Bulletin (Prilog);
 12. OAM 12-2014 - EASA Safety Information Bulletin (Prilog) - Nije na snazi;
 13. OAM 14-2014 - Prevoz opasnog tereta (infektivnih supstanci) i lica za koje se sumnja da su zaraženi virusom ebole;
 14. OAM 15-2014 - Tehnički i admnistrativni zahtevi za operatere iz trećih zemalja (Uredba (EU) 452/2014 – TCO REGULATION);
 15. OAM 16-2014 - Elementi za koje je potrebno pribaiti prethodnu saglasnot Direktorata;
 16. OAM 18-2014 - Pravilnik o javnom avio-prevozu (Prilog);
 17. OAM 19-2014 - Bezbednosni bilten Evropske agencije za vazduhoplovnu bezbednost (Prilog);
 18. OAM 20-2014 - Procedura za odobravanje promena za koje nije potrebno prethodno odobrenje direktorat (Prilog);
 19. OAM 21-2014 - Obavezno osiguranje u vazdušnom soabraćaju;
 20. OAM 22-2014 - Elektronske cigarete.

2013

 1. OAM 01-2013 - Bezbednost civilnih vazduhoplova koji lete u oblasti informisanja u letu (FIR) Damask;
 2. OAM 02-2013 - Prihvatanje odgovornog rukovodioca, odgovornih lica i rukovodioca kvaliteta.

2012

 1. OAM 01-2012 - Provera spremnosti posade i vazduhoplova pred let;
 2. OAM 02-2012 - Obrazac za prijavu obuka i provera;
 3. OAM 03-2012 - Prihvatanje odgovornog rukovodioca, odgovornih lica i rukovodioca kvaliteta;
 4. OAM 04-2012 - Upustavo za definisanje programa provere psihofizičkog stanja vazduhoplovnog osoblja;
 5. OAM 05-2012 - Obaveštenje o radovima na aerodromu LFPG (CDG);
 6. OAM 06-2012 - Obaveštenje o novim pravilnicima;
 7. OAM 07-2012 - Starosna granica za obavljanje poslova pilota u komercijalnoj delatnosti;
 8. OAM 08-2012 - Iskakanje padobranaca i republičke administrativne takse;
 9. OAM 09-2012 - Uputstvo za prihvatanje lica koje vrši obuku iz oblasti upravaljanja radom članova posade vazduhoplova;
 10. OAM 10-2012 - Obaveštenje o promeni forme ICAO plana leta;
 11. OAM 11-2012 - Uputstvo za odobravanje uređaja za simuliranje letenja;
 12. OAM 12-2012 - Uputstvo za sticanje ovlašćenja instruktora za stručno osposobljavanje lica za poslove u transportu opasnog tereta u vazdušnom saobraćaju;
 13. OAM 13-2012 - Uslovi i postupak prihvatanja lica koja vrše linijske provere;
 14. OAM 14-2012 - Lista usaglašenosti sa odeljkom IV Pravilnika o pružanju usluga iz vazduha i prevoza za sopstvene potrebe.

2011

 1. OAM 01-2011;
 2. OAM 01-2011 - prilog;
 3. OAM 02-2011;
 4. OAM 03-2011;
 5. AIP SUP- BEOGRAD/Nikola Tesla AD - TEMPORARY PROCEDURES;
 6. OAM 04-2011;
 7. OAM 05-2011;
 8. OAM 06-2011;
 9. OAM 07-2011;
 10. OAM 08-2011;
 11. OAM 09-2011.

2010

 1. OAM 01-2010;
 2. OAM 02-2010;
 3. OAM 03-2010;
 4. OAM 04-2010;
 5. OAM 05-2010;
 6. OAM 06-2010;
 7. OAM 07-2010;
 8. OAM 07-2010 - prilog;
 9. OAM 08-2010;
 10. OAM 08-2010 - prilog;

2009

 1. OAM 01-2009;
 2. OAM 02-2009;
 3. OAM 03-2009;
 4. OAM 04-2009;
 5. OAM 05-2009;
 6. OAM 06-2009;
 7. OAM 07-2009;
 8. OAM 08-2009;
 9. OAM 09-2009;
 10. OAM 10-2009;
 11. OAM 11-2009;
 12. OAM 12-2009;
 13. OAM 13-2009;
 14. OAM 14-2009;
 15. OAM 15-2009;
 16. OAM 16-2009,
 17. OAM 17-2009.

2008

 1. OAM 01-2008;
 2. OAM 02-2008;
 3. OAM 03-2008;
 4. OAM 04-2008,
 5. OAM 05-2008;
 6. OAM 06-2008;
 7. OAM 07-2008;
 8. OAM 08-2008,
 9. OAM 09-2008;
 10. OAM 10-2008;
 11. OAM 10-2008 za proc;
 12. OAM 11-2008.

2007

 1. OAM 01-2007;
 2. OAM 02-2007;
 3. OAM 03-2007;
 4. OAM 04-2007;
 5. OAM 05-2007;
 6. OAM 06-2007;
 7. OAM 07-2007;
 8. OAM 08-2007;
 9. OAM 09-2007.

2006

 1. OAM 01-2006;
 2. OAM 02-2006;
 3. OAM 03-2006;
 4. OAM 04-2006;
 5. OAM 05-2006;
 6. OAM 06-2006;
 7. OAM 07-2006;
 8. OAM 08-2006;
 9. OAM 09-2006.