Obaveštenje Direktorata za pilote paraglajdera možete pročitati na sledećem linku  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara  Uslovi za ulazak putnika u Republiku Srbiju, uklјučujući i informacije za putnike koji dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19, i putovanje u inostranstvo se mogu naći na   internet stranici Ministarstva spolјnih poslova www.mfa.gov.rs  Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o. - link   

Obrasci

 1. DCV-OVDA-OB-001(Pg) - Zahtev za izdavanje dozvole (paraglajder);
 2. DCV-OVDA-OB-002(Pg) - Zahtev za izdavanje ovlašćenja (paraglajder);
 3. DCV-OVDA-OB-003(Pg) - Zahtev za izdavanje sertifikata ispitivača/autorizacije pilota učenika (paraglajder);
 4. DCV-OVDA-OB-004(Pg) - Zahtev za izdavanje duplikata dozvole/sertifikata/autorizacije (paraglajder);
 5. DCV-OVDA-OB-050 - Zahtev za zamenu obrasca dozvole/sertifikata/autorizacije;
 6. DCV-PEL-OB-202(Pg) - Prijava za polaganje teorijskog i praktičnog ispita za sticanje dozvole i ovlašćenja pilota paraglajdera;
 7. DCV-PEL-OB-PEL-205(Pg) - Zahtev za priznavanje dozvole pilota paraglajdera stečene u inostranstvu.

Centri za obuku

 1. DCV-PEL-OB-N201(Pg) - Zahtev za sticanje i izmenu potvrde o pravu na obučavanje centra za obuku pilota paraglajdera (ATO);
 2. DCV-PEL-OB-N202(Pg) - Zahtev za izmenu dokumentacije centra za obuku pilota paraglajdera;
 3. DCV-PEL-OB-N203(Pg) - Izveštaj o izvršenoj osnovnoj/periodičnoj proveri centra za obuku pilota paraglajdera;
 4. DCV-PEL-OB-N204(Pg) - Potvrda o pravu na obučavanje centra za obuku.

Ispiti

 1. DCV-PEL-OB-203(Pg) - Izveštaj sa praktičnog ispita za sticanje dozvole i ovlašćenja pilota paraglajdera;
 2. DCV-PEL-OB-203E(Pg) - Izveštaj sa seminara standardizacije ispitivača.