Obaveštenje Direktorata za pilote paraglajdera možete pročitati na sledećem linku  Nova izdanja obrazaca Odeljenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara   Uslovi za ulazak putnika u Republiku Srbiju, uklјučujući i informacije za putnike koji dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19, i putovanje u inostranstvo se mogu naći na internet stranici Ministarstva spolјnih poslova www.mfa.gov.rs  Seminar o bezbednosti u vazduhoplovstvu prezentovan je na našoj internet stranici u sekciji vesti   Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o - link  

Obrasci

 1. DCV-OVDA-OB-001(P) - Zahtev za izdavanje dozvole/upis kategorije (padobranca)
 2. DCV-OVDA-OB-002(P) - Zahtev za izdavanje instruktorskog ovlašćenja (padobranca)
 3. DCV-OVDA-OB-003(P) - Zahtev za izdavanje sertifikata ispitivača/autorizacije pakera (padobranac)
 4. DCV-OVDA-OB-004(P) - Zahtev za izdavanje duplikata dozvole/sertifikata/autorizacije (padobranac)
 5. DCV-OVDA-OB-050 zahtev za zamenu obrasca dozvole/sertifikata/autorizacije
 6. PEL 5(P) - Zahtev za izdavanje duplikata dozvole/autorizacije (padobranca)
 7. DCV-PEL-OB-102(P) - Prijava za polaganje teorijskog i praktičnog ispita za sticanje dozvole padobranca A kategorije (padobranac)
 8. DCV-PEL-OB-102I(P) - Prijava za polaganje teorijskog i praktičnog ispita za sticanje ovlašćenja instruktora padobranstva
 9. DCV-PEL-OB-105(P) - Zahtev za proveru uslova za konverziju dozvole padobranca stečene u inostranstvu

Pravilnici

 1. Pravilnik o dozvolama i centrima za obuku padobranaca („Službeni glasnik RS“, broj 110/14)
 2. Uputstvo za implementaciju Pravilnika o dozvolama i centrima za obuku padobranaca(„Službeni glasnik RS“, broj 110/14)

Centri za obuku

 1. PEL N101(P) - Zahtev za sticanje potvrde o pravu na obučavanje centra za obuku padobranaca
 2. PEL N102(P) - Zahtev za izmenu dokumentacije centra za obuku padobranaca
 3. PEL N103(P) - Izveštaj o izvršenoj proveri centra za obuku padobranaca
 4. PEL N104(P) - Potvrda o pravu na obučavanje

Ispiti

 1. DCV-PEL-OB 103(P) - Izveštaj sa ispita za sticanje dozvole padobranca A,B,C i D kategorije
 2. DCV-PEL-OB-103I(P) - Izveštaj sa ispita za sticanje ovlašćenja instruktora padobranstva
 3. DCV-PEL-OB-103R(P) - Izveštaj sa ispita za sticanje autorizacije pakera padobrana