Od 03. jula 2024. godine zahteve za letove bespilotnih vazduhoplova podnositi na uas@cad.gov.rs  Podnošenje reklamacija putnika preko veb forme na sajtu Direktorata, više o tome na linku  Od 01.07.2023. godine Republička administrativna taksa iznosi 1040,00 dinara  Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku 

Obrazci

  1. Pravilnik o dozvolama i centrima za obuku vazduhoplovnih dispečera;
  2. DCV-OVDA-OB-001(FD) - Zahtev za izdavanje/obnovu/produženje važenja dozvole vazduhoplovnog dispečera;
  3. DCV-OVDA-OB-002(FD) - Zahtev za izdavanje duplikata/zamena obrasca dozvole vazduhoplovnog dispečera;
  4. DCV-OVDA-OB-50 - Zahtev za zamenu obrasca dozvole/sertifikata/autorizacije;
  5. DCV-PEL-OB-051 - Zahtev za polaganje ispita za sticanje/obnovu dozvole vazduhoplovnog dispečera;
  6. DCV-PEL-OB-054 - Zahtev za proveru uslova za priznavanje dozvole vazduhoplovnog dispečera.

Centri za obuku

  1. DCV-PEL-OB-N901 FD - Zahtev za sticanje ili produženje važenja potvrde o pravu na obučavanje centra za obuku vazduhoplovnih dispečara;
  2. DCV-PEL-OB-N902 FD - Zahtev za izmene u centru za obuku vazduhoplovnih dispečara.

Ispiti

  1. Raspored polaganja teorijskih ispita u 2024. godini;
  2. Upustvo za polaganje teorijskih ispita.