Obaveštenje Direktorata za pilote paraglajdera možete pročitati na sledećem linku  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara  Uslovi za ulazak putnika u Republiku Srbiju, uklјučujući i informacije za putnike koji dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19, i putovanje u inostranstvo se mogu naći na   internet stranici Ministarstva spolјnih poslova www.mfa.gov.rs  Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o. - link   

Obrazci

 1. Pravilnik o dozvolama i centrima za obuku vazduhoplovnih dispečera;
 2. DCV-OVDA-OB-001(FD) - Zahtev za izdavanje/obnovu/produženje važenja dozvole vazduhoplovnog dispečera;
 3. DCV-OVDA-OB-002(FD) - Zahtev za izdavanje duplikata/zamena obrasca dozvole vazduhoplovnog dispečera;
 4. DCV-OVDA-OB-50 - Zahtev za zamenu obrasca dozvole/sertifikata/autorizacije;
 5. DCV-PEL-OB-051 - Zahtev za polaganje ispita za sticanje/obnovu dozvole vazduhoplovnog dispečera;
 6. DCV-PEL-OB-054 - Zahtev za proveru uslova za priznavanje dozvole vazduhoplovnog dispečera.

Centri za obuku

 1. DCV-PEL-OB-N901 FD - Zahtev za sticanje ili produženje važenja potvrde o pravu na obučavanje centra za obuku vazduhoplovnih dispečara;
 2. DCV-PEL-OB-N902 FD - Zahtev za izmene u centru za obuku vazduhoplovnih dispečara.

Ispiti

 1. Raspored polaganja teorijskih ispita u 2022. godini;
 2. Raspored polaganja teorijskih ispita u 2021. godini;
 3. Upustvo za polaganje teorijskih ispita.