Obaveštenje Direktorata za pilote paraglajdera možete pročitati na sledećem linku  Nova izdanja obrazaca Odeljenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara   Uslovi za ulazak putnika u Republiku Srbiju, uklјučujući i informacije za putnike koji dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19, i putovanje u inostranstvo se mogu naći na internet stranici Ministarstva spolјnih poslova www.mfa.gov.rs  Seminar o bezbednosti u vazduhoplovstvu prezentovan je na našoj internet stranici u sekciji vesti   Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o - link  
Pod plovidbenošću podrazumeva se status vazduhoplova, motora, propelera ili delova  koji moraju biti u skladu sa odobrenim dizajnom i instrukcijama (uputstvima) za kontinuiranu plovidbenost. Ona se obezbeđuje sertifikacijom i nadzorom vazduhoplova, i sertifikacijom i nadzorom organizacija i lica uključenih u projektovanje, proizvodnju, kontinuiranu plovidbenost i održavanje vazduhoplova. Domen rada Odeljenja plovidbenosti obuhvata vođenje Registra vazduhoplova, početnu i kontinuiranu plovidbenost vazduhoplova, projektovanje, proizvodnju i održavanje vazduhoplova kao i licenciranje vazduhoplovnog tehničkog osoblja.