Редован термин тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 15. јула 2019. године. Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтеве Директорату најкасније до 08. јула 2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви /Обавештење о редовном термину тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому - јул 2019.Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Вести са сајта

ДЦВ учествовао у међународној вежби

Четвртак, 03.04.2014.
Међународна вежба VOLCEX (Volcanic Ash Experiment) 14/01 у организацији Еуроконтролa и италијанске организације ENAV (Ente Nazionale per l'Assistenza al Volo) одржана је 1. и 2. априла 2014. године. Вежбу су надгледале и процењивале њену успешност EACCC (European Aviation Crisis Coordination Cell) и AOCCC (Aircraft Operators Crisis Coordination Cell).
 
Вежба je подразумевала симулацију вулканске ерупције једног од активних вулкана и емисије облака вулканског пепела над Европом и Северним Атлантиком.
 
У VOLCEX 14/01 симулирана је ерупција вулкана Стромболи у Италији. Земље које су под „утицајем“ симулиране ерупције вулкана и ширења облака вулканског пепела, позване су да учествују у вежби. Република Србија други пут учествовала у оваквој вежби. Први пут је 2012. године била учесник сличне вежбе.
 
Вежба се састојала у спровођењу предвиђених процедура за такве ситуације, како на нивоу Европе тако и на националном нивоу у симулираним оперативним условима саобраћаја без икаквог стварног утицаја на реалну ситуацију у европском ваздушном саобраћају док се вежба изводи.
 
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије успешно је припремио и координирао суделовање свих учесника вежбе из Србије. Ове године поред Директората, учествовали су и представници три службе SMATSA доо и то: ВМЦ – Ваздухоповни метеоролошки центар, NOF-NOTAM и ATCC/FMP – Обласни центар контроле летења/Координатор протока саобраћаја. Као ваздухопловни превозилац у вежби је учествавала Ер Србија.
 
Током два дана вежбе представници Србије учествавли су на пет телеконференција у организацији Еуроконтрола како би активно пратили и извештавали о току вежбе.
 
Директорат је први пут у току вежбе организовао националну телеконференцију учесника вежбе из Србије како би се извршиле консултације и координација на националном нивоу. Тај поступак је део процедуре рада у опасним ситуацијама и њиме управља национална контакт особа за опасне ситуације из Директората која је уједно и члан EACCC (European Aviation Crisis Coordination Cell). 

Назад на остале вести